Đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp | Pro CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp
Thông tin khai giảng & học phí
Thời lượng: 34 buổi / 136 tiết
Lịch học: Thứ 3 - 5
Giờ học: 18h00 - 21h00
Học phí: 19.500.000 VND

Khóa đào tạo Pro CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp của IABM được thiết kế dành riêng cho các giám đốc nhân sự cấp cao trong tương lai với những kiến thức chuyên môn bài bản và chuyên sâu về hoạt động quản trị nguồn nhân lực dựa trên kinh nghiệm thực chiến của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Khóa học sẽ cung cấp bộ kỹ năng tối cần thiết cho vị trí Giám đốc Nhân sự từ cách thức phân tích, giám sát, đánh giá chất lượng nhân sự của doanh nghiệp cho đến cách tổ chức các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực sao cho hiệu quả.

Mục tiêu khóa học

Khóa học sẽ trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý thiết yếu nhất mà một Giám đốc Nhân sự bắt buộc phải có, từ đó có thế xây dựng các chiến lược phát triển con người và vận hành hệ thống nhân sự cho doanh nghiệp một cách tối ưu. Đặc biệt, khóa học sẽ cập nhật những xu hướng quản trị nhân sự mới trong thời đại 4.0, đồng thời trang bị năng lực tư duy toàn cầu và những yếu tố đặc thù chỉ có từ góc nhìn của cấp quản lý cao nhất.

Đối tượng của khóa học

 • Nhóm 1: Giám đốc Nhân sự, Trưởng bộ phận Nhân sự có định hướng trở thành Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế
 • Nhóm 2: Chuyên viên nhân sự, chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp, nhà quản lý cấp trung của doanh nghiệp… đang có hoài bão trở thành Giám đốc Nhân sự
 • Nhóm 3: Các nhà quản lý nhân sự đã có kiến thức, kinh nghiệm, bề dày nhất định về điều hành doanh nghiệp, mong muốn hệ thống & cập nhật kiến thức, đổi mới tư duy lãnh đạo
 • Nhóm 4: Những người đang theo đuổi đam mê và hoạt động trong lĩnh vực nhân sự

Với chương trình học được tham vấn và tích hợp từ bộ chương trình đào tạo kỹ năng và kiến thức độc quyền dành cho nhà quản lý từ Viện đào tạo chuyên về quản lý và công nghệ của Mỹ – AIMT (American Institute of Management and Technology), học viên hoàn thành các khóa đào tạo Giám đốc tại IABM sẽ nhận được đồng thời hai chứng chỉ giá trị, bao gồm:

Chứng chỉ do
Viện Kế toán và Quản trị doanh nghiệp (IABM) cấp
Chứng chỉ do
American Institute Management & Technology (AIMT) cấp

Chuyên đề 1: Tổng quan CHRO – Nâng tầm lãnh đạo: Trở thành Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp

 • Nắm được những kiến thức chung về các kỹ năng lãnh đạo
 • Am hiểu sâu sắc văn hóa doanh nghiệp và áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn bằng cách thay đổi cách thức hoạt động của bộ phận tuyển dụng – thậm chí là thay đổi văn hóa của bộ phận tuyển dụng – để tìm được những nhân sự phụ trách các hoạt động nhân sự có năng lực, phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp
 • Ý thức được tầm quan trọng của việc đổi mới và cải cách trong việc giúp bạn đạt được mục tiêu của mình trong quá trình quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp
 • Biết cách thực hiện những chiến lược giao tiếp chuyên nghiệp và hiệu quả với đối tác, cấp trên, đồng nghiệp,…

Chuyên đề 2: Các phương pháp quản lý nguồn nhân lực tốt nhất và Các biện pháp quản lý nhân sự hiệu quả

 • Nắm được cách thức đào tạo và phát triển kỹ năng tương tác và giao tiếp giữa các cá nhân với nhau
 • Biết cách nâng cao nhận thức về động lực của đội ngũ làm việc
 • Hiểu được cách thức nắm bắt kinh nghiệm làm việc của các thành viên và cách sử dụng hồ sơ này để tạo đội ngũ nhân sự năng động, hiệu quả
 • Nắm bắt được những kiến thức sâu rộng hơn về sự đổi mới và động lực của đội ngũ làm việc
 • Cải thiện được kỹ năng quản lý hiệu suất
 • Biết cách xác định và phát triển sự đổi mới trong nhóm, dẫn đến sự phát triển của nhân tài

Chuyên đề 3: Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực

 • Am hiểu hoạt động thiết yếu của Phòng Nhân sự
 • Có được kiến ​​thức chuyên sâu trong việc phát triển các mô hình đào tạo nguồn nhân lực
 • Nâng cao năng lực đánh giá các khóa đào tạo nguồn nhân lực
 • Biết cách nuôi dưỡng nhân tài và phát huy Chất lượng nguồn nhân lực

Chuyên đề 4: Phân tích Hiệu quả Hoạt động và Đánh giá Hiệu suất

 • Có được các kỹ năng cần thiết trong việc triển khai lực lượng lao động phù hợp với các nhiệm vụ cụ thể
 • Có đủ năng lực để phát triển lộ trình hành nghề chuyên nghiệp cho nhân viên
 • Biết cách sử dụng các phương pháp luận khác nhau để đánh giá hiệu suất dự án
 • Biết cách ứng dụng CNTT và AI trong việc đánh giá hiệu suất và hiệu quả

Chuyên đề 5: Tuyển dụng và Bổ nhiệm

 • Biết cách thực hiện các chiến lược tuyển dụng
 • Sử dụng thành công các phương pháp luận khác nhau trong đánh giá thực tập và đánh giá đào tạo
 • Biết cách xây dựng chính sách đãi ngộ hiệu quả để thu hút nhân tài

Chuyên đề 6: Luật Kinh doanh cho CHRO

 • Am hiểu Luật Kinh doanh; Có được kiến ​​thức pháp lý cần thiết để định hướng chiến lược cho doanh nghiệp của bạn, giảm thiểu rủi ro và đưa ra các quyết định lãnh đạo sáng suốt hơn
 • Nhận ra ưu và nhược điểm của các cấu trúc kinh doanh khác nhau
 • Am hiểu các nghĩa vụ pháp lý mà bạn có thể có với tư cách là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp
 • Am hiểu cấu trúc và các thành phần của hợp đồng để chuẩn bị cho các giao dịch kinh doanh thành công
 • Biết cách Xác định các thông lệ cần thiết để tuân thủ luật việc làm

Chuyên đề 7: Thuế và Tư vấn Thuế cho CHRO

 • Am hiểu hiểu các thủ tục quyết toán thuế hàng năm
 • Am hiểu về Tuân thủ Quy định Thuế Thu nhập cá nhân, các khoản Thuế, Phí bắt buộc của người lao động

Chuyên đề 8: Lập kế hoạch Ngân sách

 • Biết cách thực hiện và đánh giá việc lập kế hoạch ngân sách
 • Biết cách sử dụng các mô hình và phương pháp khác nhau trong việc xây dựng kế hoạch ngân sách

Chuyên đề 9: Xây dựng chính sách lương thưởng và cạnh tranh

 • Hiểu được lợi ích thiết yếu của người lao động theo quy định lao động quốc gia
 • Có được kiến ​​thức toàn diện về quy trình cơ cấu tiền lương
 • Biết cách xây dựng các chính sách phúc lợi và trả lương hiệu quả

Chuyên đề 10: Giao tiếp và phương pháp luận cho CHRO

 • Có được các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp với các bên liên quan khác nhau
 • Biết cách giữ môi trường làm việc thoải mái, dễ chịu cho nhân viên

Chuyên đề 11: Định hình và Phát triển Văn Hóa Doanh Nghiệp

 • Hiểu mối quan hệ giữa văn hóa và tổ chức.
 • Hiểu các đặc điểm chính của văn hóa tổ chức.
 • Xác định các hình ảnh khác nhau của các tổ chức.
 • Hiểu được tinh hoa quản trị thông qua việc giao thoa văn hóa.

Chuyên đề 12: Tổ Chức Và Quản Lý Hoạt Động Của Bộ Phận Nhân Sự

 • Đánh giá cái nhìn toàn cảnh cấu trúc doanh nghiệp đặc biệt là bộ phận Nhân sự
 • Hiểu được cách tổ chức xuất sắc bộ phận Nhân sự
STT Chuyên đề Thời lượng
Buổi Tiết
1
Rise to Leadership: Become a CHRO
Con đường trở thành một CHRO
 • Tác động xã hội Khởi nghiệp và tạo ra thay đổi
 • Năng lực và Quyền hạn của CHRO
 • Lãnh đạo đầy cảm hứng
 • Quản lý kinh doanh để có một môi trường làm việc tốt hơn
 • Thực hành Tầm nhìn Bền vững, Trách nhiệm, Tính chuyên nghiệp và Quy tắc Đạo đức
 • Khả năng lãnh đạo có tầm nhìn xa, bản sắc và động lực
1 4
2
Effective Human Resource Management Practices
Các biện pháp Quản trị Nhân sự hiệu quả
 • Cơ cấu tổ chức của phòng nhân sự
 • Hệ thống đánh giá hiệu suất và hiệu quả
 • Kiến thiết và tổ chức đội ngũ nhân sự xuất sắc
 • Công cụ thực tiễn trong việc quản lý nhân sự
 • Quản trị hiệu suất làm việc của nhân viên
 • Đánh giá Tuyển dụng; Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • Quản lý Tổ chức và Quản lý Thích ứng
 • Giao tiếp chuyên nghiệp hiệu quả
4 16
3
Human Resources Development and Trainings
Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
 • Các mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện đại
 • Phát triển, thực hiện và đánh giá các khóa đào tạo nguồn nhân lực
 • Hoạch định đội ngũ kế thừa
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo động lực cho lực lượng lao động
3 12
4
Operational Efficiency Analysis and Performance Evaluation
Phân tích Hiệu quả Hoạt động và Đánh giá Hiệu suất
 • Phân công hiệu quả nhiệm vụ và triển khai lực lượng lao động
 • Khung năng lực và quyền hạn cho nhân viên
 • Các tiêu chuẩn đánh giá dự án và nhiệm vụ
 • Giám sát chất lượng và hiệu suất nâng cao
 • Ứng dụng CNTT trong Hệ thống đánh giá hiệu suất và hiệu quả
 • Lập kế hoạch, Quản lý và Đánh giá Dự án
 • Quản lý Tổ chức và Quản lý Thích ứng
 • Cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp và KPI’s
3 12
5
Employer Branding and Recruitment
Tuyển dụng - Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng
 • Quy trình lập kế hoạch tuyển dụng phù hợp với chiến lược doanh nghiệp
 • Tầm quan trọng của Văn hóa Nơi làm việc để Thu hút Nhân tài
 • Thu hút nhân tài và thu hút lực lượng lao động
2 8
6
Recruitment and Assignment - Training and Guidance
Tuyển dụng và phân công - Đào tạo và Hướng dẫn
 • Đánh giá và Quyết định Tuyển dụng
 • Thực tập, Đánh giá Hiệu suất Thử việc
 • Thu hút nhân tài và thu hút lực lượng lao động
 • Lập kế hoạch và tổ chức cho người giám sát
2 8
7
Business Law for CHRO
Luật Kinh doanh cho CHRO
 • Hệ thống pháp luật và vai trò của Quy chế Pháp Luật
 • Giới thiệu về Luật Doanh nghiệp
 • Giới thiệu Luật Lao động và Luật An sinh xã hội
 • Hợp đồng lao động và thủ tục chấm dứt lao động
 • Công ty cổ phần, TNHH, Hợp danh, và các tổ chức kinh doanh khác
 • Tối ưu hóa Pháp luật về Hợp đồng để đạt ưu thế trong thương mại
 • Phát triển Chính sách sở hữu trí tuệ
 • Hướng dẫn kỹ năng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật
2 8
8
Taxation and Tax Consultancy for CHRO
Thuế và Tư vấn Thuế cho CHRO
 • Cải cách thủ tục hành chính thuế
 • Tuân thủ Quy định về Thuế (PIT và Chứng khoán Xã hội)
 • Các nguyên tắc cơ bản của dịch vụ kế toán hoạt động và tính lương
 • Dịch vụ tính lương Ứng dụng CNTT
2 8
9
Budget Planning
Lập kế hoạch ngân sách
 • Mục tiêu của Kế hoạch Ngân sách
 • Phương pháp luận, Nguyên tắc và Thủ tục Lập kế hoạch Ngân sách
 • Phương pháp luận của việc sửa đổi kế hoạch ngân sách
 • Lập kế hoạch ngân sách chi phí, lợi nhuận
 • Ngân lưu và Nguồn vốn Lập kế hoạch ngân sách
 • Các Nguyên tắc Lớn của Kế hoạch Chiến lược Tài chính
2 8
10
Building Compensation and Competitive Salary Policies
Xây dựng chính sách Lương thưởng và Cạnh tranh
 • Chính sách tiền lương và các yếu tố tác động
 • Hệ thống tiền lương và quy trình cấu trúc tiền lương
 • Dịch vụ tính lương và lập kế hoạch ngân sách tổ chức tiền lương
 • Chính sách thăng tiến và bồi thường
3 12
11
Communication and Methodology for CHRO
Truyền thông và Phương pháp luận cho CHRO
 • Giao tiếp chuyên nghiệp hiệu quả
 • Phương pháp thuyết trình bằng lời nói và chỉnh sửa báo cáo
 • Chiến lược Diễn đạt Bằng miệng, Nói trước Công chúng và Đàm phán
 • Duy trì môi trường làm việc dễ chịu
 • Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
2 8
12
Identifying and Developing Corporate Culture
Định hình và Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp
2 8
13
Organizing and Managing Human Resources Department’s Activities
Tổ chức và Quản lý Hoạt động của Bộ phận Nhân sự
2 8
14
Telling true stories and sharing the CHRO's practical experience
Chia sẻ "câu chuyện thật" và kinh nghiệm thực chiến của CHRO
1 4
15
Networking Event with Executives from Multinational Organizations
Sự kiện kết nối doanh nghiệp với Lãnh đạo các Tập đoàn Đa quốc gia
1 4
16
Workshop with Executives from Multinational Organizations
Chuyên đề hội thảo với Lãnh đạo các Tập đoàn Đa quốc gia
1 4
17
Graduation Ceremony
Lễ trao bằng tốt nghiệp
1 4
Total
Tổng
34 136
Khóa học Thời lượng Dự kiến khai giảng Lịch học Giờ học
CHRO – Giám đốc Nhân sự chuyên nghiệp 34 buổi / 136 tiết Thứ 3 – 5 18h00 – 21h00

Ông Alvin Koh
Giám đốc Điều hành và Nhà sáng lập LOOP Smart Retail

Thạc sĩ Julian Villaquiran
Giám đốc Học thuật Viện Kế toán và Quản trị doanh nghiệp (IABM)

Thạc sĩ Gustavo Paez
Hiệu phó Trường Quốc tế Mỹ Pennsylvania (PennSchool)

Ông Sergio Pereira da Silva
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bồ Đào Nha (CCIPV)

Thạc sĩ Kel Norman
Giám đốc Điều hành Building Coffee

Tiến sĩ Thiên Sanh Đại
Tổng Giám đốc Tập đoàn KAVI

Tiến sĩ Phạm Ngọc Tuấn
Viện trưởng Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ IMT

Tiến sĩ Huỳnh Đức Trường
Nguyên Tổng Giám đốc, Nguyên Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC)

Tiến sĩ Lê Quang Hạnh
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Một Giải Pháp (One Solution Corp)

Ông Nguyễn Thanh Bình
Chủ tịch HĐQT Công ty TM & DV Sài Gòn Phương Nam

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng
Viện trưởng Viện Quản trị Tri thức KMi

Thạc sĩ Lê Hồng Phúc
Chủ tịch Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam

Bà Võ Thị Thu Thảo
Giám đốc Nhân sự Thipha Cable với 30 năm kinh nghiệm

Thạc sĩ Phan Hoài Nam
Nguyên Giám đốc Thuế Big4

Bà Phạm Thị Kiều Nga
Giám đốc Nhân sự Công ty CBRE Việt Nam với 25 năm kinh nghiệm trong vị trí Quản lý vận hành và Quản lý nhân sự

Bà Kiều Thị Kim Hoàn
Nguyên Giám đốc Nhân sự Bệnh viện Pháp Việt

Để nhận được hỗ trợ ngay, Anh/Chị vui lòng liên hệ

Hotline: 0907 190 4260915 484 049

Email: info@iabm.edu.vn

*Trường thông tin bắt buộc

  Thông tin học viên
  Họ tên học viên*
  Danh xưng*
  Email*
  Điện thoại*
  Chức danh
  Doanh nghiệp
  Website
  Khóa học đăng ký*
  Ngày khai giảng*

  Tin mới nhất
  0915 484 049