Đào tạo Chuyên gia Tài chính - Kế toán | Kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế
Thông tin khai giảng & học phí
Thời lượng: 3.5 tháng / 38 buổi
Lịch học: Tối thứ 2 - 4 - 6
Giờ học: 18h00 - 20h45
Học phí: 5.000.000 VND

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều cần nhân viên kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế giỏi. Nhưng với áp lực công việc và hàng tá những việc không tên làm bạn không thể cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất các thay đổi về thuế. Chỉ cần đăng ký ngay một khóa học kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế là bạn có thể sở hữu trong tay những quy định và thay đổi mới nhất về công việc của mình.

Viện Kế toán và Quản trị doanh nghiệp – IABM tự hào là nơi giúp bạn đạt được trình độ kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế như bạn mong muốn với khóa học kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế. Thông qua lớp kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế, bạn sẽ phát triển được nghề nghiệp của mình đúng với nhu cầu chuyên môn và sở thích. IABM là nơi đào tạo và cung cấp các khóa học kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế  liên quan đến kế toán – thuế hàng đầu hiện nay. Số lượng học viên tốt nghiệp tại Viện IABM đều đã có được vị trí xứng đáng trong các doanh nghiệp và tổ chức.

Nếu bạn muốn có được vị trí tốt nhất trong ngành công nghiệp này, bạn cần tìm kiếm cho mình cơ hội để được học hỏi từ những người giỏi nhất. Đây cũng chính là điều mà IABM cam kết sẽ mang đến cho bạn, những khóa học kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế uy tín đến từ những người dẫn đầu.

 • Trang bị đầy đủ các kiến thức về Thuế, pháp luật Thuế, nghiệp vụ khai báo Thuế doanh nghiệp.
 • Phân biệt các loại chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động khai báo Thuế
 • Rèn luyện cho học viên các kỹ năng đọc và hiểu các hồ sơ Thuế, văn bản Thuế và thực hiện khai báo Thuế cho doanh nghiệp
 • Trang bị kỹ năng sử dụng công cụ kiểm kê Kế toán, khai báo Thuế điện tử.
STT Chuyên đề Thời lượng
Buổi Tiết
Phần 1: Nguyên lý kế toán
1
Tổng Quan Về Công Tác Kế Toán
 • Khái niệm
 • Nhiệm vụ
 • Nguyên tắc
 • Đối tượng
2
Phương Pháp Chứng Từ Và Phương Pháp Kiểm Kê
 • Khái niệm và ý nghĩa, quy trình xử lý của chứng từ
 • Các yếu tố cơ bản của chứng từ theo qui định của pháp luật
 • Khái niệm, ý nghĩa, các phương pháp, tổ chức thực hiện, vai trò của kiểm kê
3
Tài Khoản Và Phương Pháp Ghi Sổ Kép
 • Khái niệm tài, kết cấu chung tài khoản kế toán
 • Cách ghi vào tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán thống nhất
4
Phương Pháp Tính Giá Kế Toán Các Nghiệp Vụ Kinh Tế Chủ Yếu Trong Doanh Nghiệp
 • Nghiệp vụ: Hàng tồn kho, tài sản cố định hữu hình, lương, các khoản trích theo lương, kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành, tiêu thụ và xác định kết quả
 • Nghiệp vụ thuế
5
Phương Pháp Tổng Hợp Cân Đối Kế Toán
 • Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán
 • Thực hành lập Bảng cân đối tài khoản và Bảng cân đối kế toán
Phần 2: Kế toán nâng cao
1
Kế Toán Vốn Bằng Tiền
 • Kế toán: Tiền tại quỹ, tiền gửi ngân hang, tiền đang chuyển
 • Xử lý  chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền theo qui định hiện hành
2
Kế Toán Các Khoản Phải Thu, Ứng Trước
 • Kế toán: Các khoản phải thu, các khoản ứng trước, lập dự phòng phải thu khó đòi theo qui định hiện hành
3
Kế Toán Tài Sản Cố Định (TSCĐ)
 • Khái niệm và nhiệm vụ kế toán, tính giá TSCĐ
 • Kế toán tình hình tăng, giảm TSCĐ
 • Tính khấu hao TSCĐ theo qui định hiện hành
 • Kế toán: Sửa chữa TSCĐ, TSCĐ đi thuê
 • Đánh giá lại TSCĐ
4
Kế Toán Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ
 • Khái niệm và nhiệm vụ kế toán
 • Tính giá nhập, xuất
 • Kế toán: tình hình nhập, xuất, kiểm kê
 • Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo qui định hiện hành
 • Kế toán vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
5
Kế Toán Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương
 • Khái niệm và nhiệm vụ kế toán
 • Kế toán lương và các khoản trích
6
Kế Toán Các Khoản Nợ Phải Trả
 • Nội dung và nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải trả
 • Trình tự hạch toán nghiệp vụ phải trả
7
Kế Toán Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu
 • Khái niệm và nhiệm vụ kế toán
 • Kế toán nguồn vốn kinh doanh
 • Chênh lệch: đánh giá lại tài sản, tỷ giá hối đoái được ghi nhận lên tài khoản 413
 • Kế toán: Phân phối kết quả kinh doanh, quỹ doanh nghiệp
8
Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành
 • Khái niệm và nhiệm vụ kế toán, hạch toán chi phí sản xuất
 • Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang, tính giá thành sản phẩm
9
Kế Toán Tiêu Thụ Thành Phẩm, Hàng Hóa
 • Kế toán: doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu
10
Kế Toán Hoạt Đông Tài Chính Và Hoạt Động Khác
 • Kế toán: Hoạt động tài chính và hoạt động khác
11
Kế Toán Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
 • Kế toán: Xác định kết quả kinh doanh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Phần 3: Thuế & Khai báo thuế
1
Tổng quan thuế
 • Bản chất của thuế
 • Chức năng của thuế
 • Vấn đề đăng ký thuế
2
Vấn Đề Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN)
 • Đối tượng áp dụng
 • Thu nhập chịu thuế TNCN
 • Thu nhập không chịu thuế TNCN
 • Cách tính thuế TNCN
3
Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)
 • Căn cứ tính thuế GTGT
 • Phương pháp tính thuế GTGT
 • Hóa đơn chứng từ trong kê khai thuế GTGT
 • Kê khai thuế GTGT và nộp thuế GTGT (bài tập kê khai)
 • Điều chỉnh thuế GTGT trong các trường hợp sai sót (bài tập ví dụ)
 • Hoàn thuế, điều kiện hoàn thuế
 • Thủ tục hoàn thuế và thời gian hoàn thuế
 • Các lưu ý khi hoàn thuế GTGT
4
Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)
 • Hướng dẫn khái niệm chung về thuế TNDN
 • Doanh thu và chi phí tính thuế
 • Chi phí tính thuế
 • Kê khai thuế và quyết toán thuế
5
Thực hành Kê khai Thuế phòng máy

Chứng chỉ được cấp bởi Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp, có giá trị sử dụng trên toàn quốc.

Hiện nay, chứng chỉ của Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp được hầu hết các doanh nghiệp công nhận bởi sự tín nhiệm, uy tín về chất lượng đào tạo, có giá trị thực tiễn cao và đã được kiểm chứng trong nhiều năm qua

Để nhận được hỗ trợ ngay, Anh/Chị vui lòng liên hệ

Hotline: 0907 190 4260915 484 049

Email: info@iabm.edu.vn

*Trường thông tin bắt buộc

  Thông tin học viên
  Họ tên học viên*
  Danh xưng*
  Email*
  Điện thoại*
  Chức danh
  Doanh nghiệp
  Website
  Khóa học đăng ký*
  Ngày khai giảng*

  Tin mới nhất
  0915 484 049