Đào tạo Chuyên gia Tài chính - Kế toán | Lập Báo cáo Tài chính và Quyết toán cuối năm
Thông tin khai giảng & học phí
Thời lượng: 17 buổi / 68 tiết
Lịch học: Tối thứ 2 - 4 - 6
Giờ học: 18h00 - 21h00
Học phí: 2.600.000 VND

Khóa học này được thiết kế để cung cấp nền tảng toàn diện về khía cạnh báo cáo tài chính và quyết toán thuế của doanh nghiệp cho tất cả các cá nhân hoàn tất chương trình Cao đẳng, Đại học các ngành kế toán, tài chính hoặc các lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán và hiện đang làm công tác kế toán, tài chính tại doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Chương trình này trang bị cho học viên:

 • Kiến thức về báo cáo tài chính và quyết toán cuối năm trong doanh nghiệp
 • Khả năng tạo lập, trình bày báo cáo tài chính và tổng kết, quyết toán thuế cuối năm của doanh nghiệp

Kết quả sau khóa học

Sau khóa học này, học viên có thể:

 • Đọc và hiểu các báo cáo tài chính
 • Phân tích và tạo lập các báo cáo tài chính
 • Nắm rõ về thuế TNDN, thuế TNCN
 • Biết cách tính thuế và quyết toán các loại thuế hàng năm
STT Chuyên đề Thời lượng
Buổi Tiết
1
Lập Báo Cáo Tài Chính
Making Financial Statements
 • Báo cáo tài chính theo các thông tư của Bộ TC
 • Kỳ kế toán, năm tài chính
 • Lập các Báo cáo tài chính (BCTC)
 • Thực hành trên máy
8 32
2
Quyết Toán Thuế TNDN
Corporate Income Tax Finalization
 • Khái niệm chung về thuế TNDN
 • Căn cứ tính thuế TNDN
 • Quyết toán thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường
 • Quyết toán thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản
 • Bài tập thực hành
4 16
3
Quyết Toán Thuế TNCN
Personal Income Tax Finalization
 • Tổng quan về thuế TNCN
 • Tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú từ tiền lương
 • Tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú
 • Tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú
 • Quyết toán thuế TNCN từ tiền lương
 • Nộp hồ sơ quyết toán thuế
 • Hoàn thuế TNCN
5 20
Total
Tổng
17 68
Khóa học Thời lượng Dự kiến khai giảng Lịch học Giờ học
Lập Báo cáo Tài chính và Quyết toán cuối năm 17 buổi / 68 tiết Thứ 2 – 4 – 6 18h00 – 21h00

Để nhận được hỗ trợ ngay, Anh/Chị vui lòng liên hệ

Hotline: 0907 190 4260915 484 049

Email: info@iabm.edu.vn

*Trường thông tin bắt buộc

  Thông tin học viên
  Họ tên học viên*
  Danh xưng*
  Email*
  Điện thoại*
  Chức danh
  Doanh nghiệp
  Website
  Khóa học đăng ký*
  Ngày khai giảng*

  Tin mới nhất
  0915 484 049