• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản khóa 98

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp

283 CMT8, P.12, Q.10

ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CĂN BẢN LẺ KHÓA 96 CA CHIỀU

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐiỂM THI ĐTB XL KHÓA
NLKT THUẾ
01 ĐẶNG THÚY BÌNH 04/08/1988 9 6.0 T.B.K 98C
02 NGÔ THỊ BÌNH 11/05/1986 6 4.0 RỚT 98C
03 LÊ THỊ BÍCH CHI 20/04/1983 0.0 RỚT 98C
04 VÕ TRƯỜNG DUY 19/05/1987 0.0 RỚT 98C
05 ĐẶNG THỊ THÙY DƯƠNG 08/08/1992 0.0 RỚT 98C
06 LÊ THANH HẢI 26/05/1988 0.0 RỚT 98C
07 PHAN THỊ THANH HỒNG 23/12/1967 10 6.7 T.B.K 98C
08 NGUYỄN NGỌC LẾN 12/10/1981 0.0 RỚT 98C
09 PHAN THỊ THÚY LIỄU 04/11/1983 0.0 RỚT 98C
10 DƯƠNG THỊ MỸ LINH 14/07/1989 7 4.7 RỚT 98C
11 TĂNG CHÍ LONG 11/05/1990 9 6.0 T.B.K 98C
12 TĂNG THANH MAI 31/03/1981 7 4.7 RỚT 98C
13 NGUYỄN LÊ TIỂU MY 16/11/1983 0.0 RỚT 98C
14 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 10/12/1982 7 4.7 RỚT 98C
15 BÙI THỊ PHƯƠNG 27/08/1986 0.0 RỚT 98C
16 CHÂU THÚY PHƯƠNG 15/01/1979 7 4.7 RỚT 98C
17 VÕ NGỌC THANH PHƯƠNG 30/11/1985 6 4.0 RỚT 98C
18 HUỲNH KIM PHƯƠNG 20/08/1989 0.0 RỚT 98C
19 HÀ THỊ MỸ TRANG 05/01/1985 9 6.0 T.B.K 98C
20 ĐẶNG THỊ MỸ TRINH 21/10/1987 8 5.3 ĐẠT 98C
21 TRẦN MỸ VÂN 16/11/1982 0.0 RỚT 98C
22 TRẦN LƯU KHÁNH VY 22/10/1991 8 5.3 ĐẠT 98C
23 VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG 03/03/1985 0.0 RỚT 98C
24 NGUYỄN NHÃ ĐIỂN 30/07/1978 8 5.3 ĐẠT 9


Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại

Đã có chứng chỉ

Bài viết liên quan