• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

điểm kế toán căn bản KT01- K131 C

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM ĐTB XL KHÓA GV
1 PHẠM THỊ NGỌC ANH 19/09/1992 ĐỒNG NAI 0.0 Rớt 131 C.LiỄU
2 NGUYỄN THỊ LAN ANH 21/11/1983 TP HCM 5 5.0 Đạt 131 C.LiỄU
3 TẠ MINH CHÂU 29/08/1986 TP HCM 8 8.0 Khá 131 C.LiỄU
4 NGUYỄN YẾN ĐÌNH ĐÌNH 08/04/1992 TP. HCM 0.0 Rớt 131 C.LiỄU
5 NGUYỄN SĨ HIỆP 12/08/1991 TPHCM 7 7.0 Khá 131 C.LiỄU
6 LÊ ĐỖ TRƯỜNG KHA 30/04/1986 BÌNH DƯƠNG 5 5.0 Đạt 131 C.LiỄU
7 CHU QUANG LẠI 04/12/1983 HÀ TÂY 0.0 Rớt 131 C.LiỄU
8 LÊ THỊ AI LINH 30/03/1987 ĐAK LAK 0.0 Rớt 131 C.LiỄU
9 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 8/4/1985 LONG AN 10 10.0 Xuất Sắc 131 C.LiỄU
10 NGÔ ĐỨC NHẬT 05/04/1989 HUẾ 0.0 Rớt 131 C.LiỄU
11 HUỲNH THỊ HÀ NHI 02/11/1988 QUẢNG NAM 10 10.0 Xuất Sắc 131 C.LiỄU
12 TRẦN XUÂN QUANG 20/02/1980 ĐỒNG THÁP 7 7.0 Khá 131 C.LiỄU
13 LÂM YẾN QUỲNH 28/10/1990 TP HCM 0.0 Rớt 131 C.LiỄU
14 LÊ THANH SANG 1/1/1988 AN GIANG 8 8.0 Khá 131 C.LiỄU
15 NGUYỄN THỊ NGỌC TƯƠI 02/08/1990 HÀ NỘI 7 7.0 Khá 131 C.LiỄU
16 LÝ ĐĂNG DUY THANH 03/08/1988 BÌNH DƯƠNG 0.0 Rớt 131 C.LiỄU
17 LÝ TUYẾT THANH 02/02/1964 TP. HCM 0.0 Rớt 131 C.LiỄU
18 NGUYỄN THANH THẢO 22/09/1989 BÌNH ĐỊNH 10 10.0 Xuất Sắc 131 C.LiỄU
19 LÂM NGỌC QUẾ THƯ 28/09/1989 BẾN TRE 10 10.0 Xuất Sắc 131 C.LiỄU
20 CHU MINH THÙY TRANG 02/03/1984 TP HCM 7 7.0 Khá 131 C.LiỄU
21 TRẦN HUYỀN TRÂN 25/09/1991 VĨNH LONG 0.0 Rớt 131 C.LiỄU
22 PHAN NGUYÊN 7/12/1989 PHÚ YÊN 6 6.0 Tb Khá 131 C.LiỄU
23 TRẦN THỤY LÂM VY 28/07/1985 TP HCM 6 6.0 Tb Khá 131 C.LiỄU
24 TRẦM BỘI CHI 5/7/1987 TP HCM 10 10.0 Xuất Sắc 131 C.LiỄU

Bài viết liên quan