• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản KT01/106L và KT01/106CS

STTHỌTÊNNGÀY SINHĐIỂM THIĐTBXLKHÓAGV
NLKT
1TRẦN HẢIANH14/11/19910.0RỚT106CST.VŨ
2VÕ THỊ07/05/198166.0TB KHÁ106CST.VŨ
3ĐÀO THỊ KIM10/12/19800.0RỚT106CST.VŨ
4ĐOÀN THỊ NGỌCHOA21/09/19830.0RỚT106CST.VŨ
5NGUYỄN THỊ THANHHUYỀN05/06/19800.0RỚT106CST.VŨ
6NGUYỄN THỊ SALAN07/10/19860.0RỚT106CST.VŨ
7HOÀNG THỊ TUYẾTMINH16/03/197666.0TB KHÁ106CST.VŨ
8NGUYỄN HOÀNGPHÚC26/11/198366.0TB KHÁ106CST.VŨ
9VÕ THỊ TRÚCPHƯƠNG03/03/19850.0RỚT106CST.VŨ
10NGUYỄN THỊSƯƠNG08/07/198766.0TB KHÁ106CST.VŨ
11NGUYỄN MINHTHÀNH20/06/199055.0ĐẠT106CST.VŨ
12LẠI PHƯƠNGTHẢO01/02/19840.0RỚT106CST.VŨ
13TRẦN VĂNTHỐNG02/09/19870.0RỚT106CST.VŨ
14ĐẶNG PHƯỚCTHUẦN18/10/19880.0RỚT106CST.VŨ
15NGUYỄN THÙYTRANG01/08/198766.0TB KHÁ106CST.VŨ
16HOÀNG DUYTRƯỜNG06/07/19870.0RỚT106CST.VŨ
17NGUYỄN THỊ BÍCHVÂN10/06/19890.0RỚT106CST.VŨ
18TRẦN THỊ TUYẾTVÂN05/8/198166.0TB KHÁ106CST.VŨ
19HÀNG NGUYỄN THÙYVY06/07/198966.0TB KHÁ106CST.VŨ
1QUÁCH BẢOCHÂU30/01/198955.0ĐẠT106LT.VŨ
2LÊ THỊ THÙYDƯƠNG08/08/197955.0ĐẠT106LT.VŨ
3TRẦN THỊ HƯƠNGGIANG20/08/198955.0ĐẠT106LT.VŨ
4PHÙNG YẾNKHÔN15/05/197455.0ĐẠT106LT.VŨ
5NGUYỄN THỤY HOÀNGLAN22/03/198055.0ĐẠT106LT.VŨ
6NGUYỄN THỊ HOÀNGLIÊN15/05/198566.0TB KHÁ106LT.VŨ
7LÂM THÚYLOAN10/10/19860.0RỚT106LT.VŨ
8ĐOÀN MINHLỢI17/02/19890.0RỚT106LT.VŨ
9LẦU THỊ THẢOMINH16/04/19880.0RỚT106LT.VŨ
10HỒ QUANGMINH17/09/19770.0RỚT106LT.VŨ
11LÊ THỊNGA23/05/198655.0ĐẠT106LT.VŨ
12VÕ THỊ KIMNGÂN14/04/198355.0ĐẠT106LT.VŨ
13TRẦN MỸNGỌC15/12/198655.0ĐẠT106LT.VŨ
14LÊ BÍCHNGỌC01/08/19840.0RỚT106LT.VŨ
15NGUYỄN NGHĨA TRUNGNHÂN11/08/19850.0RỚT106LT.VŨ
16TRẦN THỊOANH11/03/19910.0RỚT106LT.VŨ
17NGÔ VĂNPHÚC02/09/19870.0RỚT106LT.VŨ
18NGUYỄN DƯƠNG BÍCHPHỤNG03/12/198766.0TB KHÁ106LT.VŨ
19QUAN KIMPHƯỢNG11/07/198766.0TB KHÁ106LT.VŨ
20HOÀNG TRUNGTHÀNH20/12/19840.0RỚT106LT.VŨ
21NGUYỄN THỊ KIMTHÌN01/02/19850.0RỚT106LT.VŨ
22NGÔ THỊTHU06/08/197055.0ĐẠT106LT.VŨ
23PHAN THANHTHỦY11/05/19780.0RỚT106LT.VŨ
24NGUYỄN VŨ HẠNHTRÂM22/08/19840.0RỚT106LT.VŨ
25NGUYỄN NGỌC LANTRÂM22/01/198155.0ĐẠT106LT.VŨ
26TĂNG QUÝTRÂN28/12/198855.0ĐẠT106LT.VŨ
27DƯƠNG VIỆTTRÍ11/10/198055.0ĐẠT106LT.VŨ
28LÊ THỊ HỒNGVÂN16/03/198255.0ĐẠT106LT.VŨ

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo