• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán căn bản KT01C/103

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
NLKT
1 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 27/04/1989 0.0 RỚT 103C T.VŨ
2 NGUYỄN BÍCH DIỆP 22/10/1985 7 7.0 KHÁ 103C T.VŨ
3 LÊ THỊ NGỌC ĐIỆP 26/10/1984 7 7.0 KHÁ 103C T.VŨ
4 NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG 25/01/1986 5 5.0 ĐẠT 103C T.VŨ
5 LÊ THỊ 12/03/1987 0.0 RỚT 103C T.VŨ
6 TRẦN THỊ TUYẾT HẰNG 14/05/1979 8 8.0 KHÁ 103C T.VŨ
7 LÊ THANH HuẾ 19/05/1988 7 7.0 KHÁ 103C T.VŨ
8 BÙI THỊ HƯƠNG 04/10/1982 7 7.0 KHÁ 103C T.VŨ
9 PHẠM ANH KIỆT 30/03/1963 0.0 RỚT 103C T.VŨ
10 BÙI THỊ BẢO KHUYÊN 15/05/1988 0.0 RỚT 103C T.VŨ
11 HOÀNG THỊ LAN 15/07/1962 8 8.0 KHÁ 103C T.VŨ
12 HOÀNG TRẦN MAI LINH 28/10/1985 8 8.0 KHÁ 103C T.VŨ
13 TRỊNH MỸ LINH 28/06/1981 7 7.0 KHÁ 103C T.VŨ
14 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LINH 09/09/1988 0.0 RỚT 103C T.VŨ
15 VŨ THỊ THÚY NGÀ 08/03/1988 7 7.0 KHÁ 103C T.VŨ
16 NGUYỄN BÁ NGỌC 10/06/1983 0.0 RỚT 103C T.VŨ
17 LÊ THỊ TƯỜNG OANH 21/11/1985 7 7.0 KHÁ 103C T.VŨ
18 NGUYỄN ĐĂNG PHONG 17/10/1987 7 7.0 KHÁ 103C T.VŨ
19 DƯ THỦY TIÊN 21/09/1990 8 8.0 KHÁ 103C T.VŨ
20 LÊ MINH TUẤN 12/07/1975 0.0 RỚT 103C T.VŨ
21 PHẠM NGUYỄN ĐAN THANH 07/01/1992 0.0 RỚT 103C T.VŨ
22 CHÂU NGỌC PHƯƠNG THẢO 06/04/1979 7 7.0 KHÁ 103C T.VŨ
23 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 29/10/1977 0.0 RỚT 103C T.VŨ
24 NGUYỄN THỊ THÚY 08/02/1982 0.0 RỚT 103C T.VŨ
25 NGUYỄN LÊ HOÀI THƯƠNG 01/01/1985 7 7.0 KHÁ 103C T.VŨ
26 BÙI THỊ MỸ TRÂM 11/05/1987 0.0 RỚT 103C T.VŨ
27 VƯƠNG NGỌC TRÂN 12/08/1980 7 7.0 KHÁ 103C T.VŨ
28 TRƯƠNG NGỌC UYÊN 20/08/1986 8 8.0 KHÁ 103C T.VŨ
29 PHAN THỊ HỒNG VÂN 10/09/1988 8 8.0 KHÁ 103C T.VŨ
30 PHẠM HOÀNG YẾN 19/04/1987 7 7.0 KHÁ 103C T.VŨ

Bài viết liên quan