• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

điểm kế toán căn bản KT01C(2)-K124

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM ĐTB XL KHÓA GV
1 LÊ NGỌC GIÀU 30/04/1982 TP HCM 0.0 Rớt 124C(2) T.VŨ
2 NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG 07/02/1988 TP.HCM 0.0 Rớt 124C(2) T.VŨ
3 TRỊNH THANH HIỀN 18/06/1985 TP HCM 10 10.0 Xuất Sắc 124C(2) T.VŨ
4 TRẦN ĐỨC HIỆP 27/11/1987 TP HCM 0.0 Rớt 124C(2) T.VŨ
5 RO HRIM 1979 GIA LAI 0.0 Rớt 124C(2) T.VŨ
6 TRẦN HÀ KIM 04/07/1987 TP.HCM 0.0 Rớt 124C(2) T.VŨ
7 ĐỖ THỊ KIM KHUYÊN 28/10/1987 ĐỒNG NAI 10 10.0 Xuất Sắc 124C(2) T.VŨ
8 LÊ THỊ HỒNG NGA 13/10/1988 QUẢNG NGÃI 0.0 Rớt 124C(2) T.VŨ
9 NGUYỄN THỊ THANH NGA 09/03/1990 HCM 9 9.0 Giỏi 124C(2) T.VŨ
10 NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC 27/03/1978 KIÊN GIANG 0.0 Rớt 124C(2) T.VŨ
11 ĐỖ NGỌC BẢO QUYÊN 26/04/1993 TP HCM 0.0 Rớt 124C(2) T.VŨ
12 NGUYỄN TAM SƠN 22/01/1989 QUẢNG NAM 0.0 Rớt 124C(2) T.VŨ
13 ĐẶNG NINH TÙNG 08/03/1990 THÁI NGUYÊN 9 9.0 Giỏi 124C(2) T.VŨ
14 HUỲNH THỊ THU THỦY 13/04/1988 TIỀN GIANG 6 6.0 Tb Khá 124C(2) T.VŨ
15 ĐINH THỊ THU THỦY 03/10/1988 ĐỒNG NAI 8 8.0 Khá 124C(2) T.VŨ
16 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 03/09/1992 TP.HCM 10 10.0 Xuất Sắc 124C(2) T.VŨ
17 NGUYỄN THỤY ANH VY 11/10/1990 ĐỒNG THÁP 8 8.0 Khá 124C(2) T.VŨ

Bài viết liên quan