• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toan nâng cao khoa 102C

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
KTTC THUẾ THM
1 PHAN THỊ THU HẰNG 25/12/1987 6 3.0 RỚT 102C T.TƯỚC
2 LÊ KIM HÒA 15/12/1991 6 8 9 7.3 KHÁ 102C T.TƯỚC
3 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 01/06/1982 0.0 RỚT 102C T.TƯỚC
4 HỒ NỮ NGỌC MỸ 21/02/1983 0.0 RỚT 102C T.TƯỚC
5 NGUYỄN HOÀNG NAM 11/08/1988 0.0 RỚT 102C T.TƯỚC
6 PHẠM THỊ CẨM NHUNG 21/08/1988 0.0 RỚT 102C T.TƯỚC
7 HUỲNH THỊ LƯU PHƯƠNG 25/05/1988 0.0 RỚT 102C T.TƯỚC
8 LÊ THIỊ MINH TÂM 12/07/1983 0.0 RỚT 102C T.TƯỚC
9 CAO THANH TÂM 24/12/1988 6 8 5.0 ĐẠT 102C T.TƯỚC
10 PHẠM THỊ MINH TÂM 19/03/1985 5 8 9 6.8 ĐẠT 102C T.TƯỚC
11 ĐỖ THỊ TOAN 07/02/1985 0.0 RỚT 102C T.TƯỚC
12 BỒ THỊ KIM TUYẾN 11/03/1984 9.5 6.5 8 8.4 GIỎI 102C T.TƯỚC
13 VÕ THỊ ÁNH TUYẾT 24/02/1990 0.0 RỚT 102C T.TƯỚC
14 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 23/10/1988 5 7 4.3 RỚT 102C T.TƯỚC
15 NGÔ HOÀI THƯƠNG 25/12/1986 0.0 RỚT 102C T.TƯỚC
16 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 24/04/1975 0.0 RỚT 102C T.TƯỚC
17 NGUYỄN THÙY TRANG 04/01/1986 0.0 RỚT 102C T.TƯỚC
18 PHẠM THỊ THU TRANG 27/11/1982 8 2.0 RỚT 102C T.TƯỚC
19 VŨ XUÂN TRƯỜNG 22/06/1979 9.5 8.5 6.9 TB KHÁ 102C T.TƯỚC
20 NGUYỄN THỊ AN UYÊN 14/08/1983 0.0 RỚT 102C T.TƯỚC
21 HUỲNH THỊ YẾN 05/12/1980 0.0 RỚT 102C T.TƯỚC
22 TRẦN NGỌC BÍCH 18/10/1987 6 9 9 7.5 KHÁ 102C T.TƯỚC

Bài viết liên quan