• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán nâng cao khóa 103C

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
KTTC THM
1 HUỲNH TRỌNG ÁNH 10/12/1979 0.0 RỚT 103C C. VÂN
2 HOÀNG THỊ BÌNH 15/03/1988 0.0 RỚT 103C C. VÂN
3 HUỲNH TRẦN THANH CHI 18/12/1983 0.0 RỚT 103C C. VÂN
4 PHAN NGỌC DIỆU 12/12/1971 9 9 9.0 GIỎI 103C C. VÂN
5 TRƯƠNG THANH DŨNG 25/04/1977 7 7 7.0 TB KHÁ 103C C. VÂN
6 PHẠM NGỌC THÙY DUNG 01/04/1992 0.0 RỚT 103C C. VÂN
7 VĂN HỒNG ĐÀO 29/09/1990 7 4.7 RỚT 103C C. VÂN
8 HOÀNG THỊ MỘNG ĐIỆP 13/08/1988 6 4.0 RỚT 103C C. VÂN
9 ĐẶNG HỮU ĐÔ 27/08/1990 5 8 6.0 ĐẠT 103C C. VÂN
10 NGUYỄN THỊ BÍCH 25/01/1988 5 8 6.0 ĐẠT 103C C. VÂN
11 TRẦN THỊ XUÂN HIỀN 09/05/1988 8 9 8.3 GIỎI 103C C. VÂN
12 VƯƠNG HUY HOÀNG 17/11/1987 7 8 7.3 KHÁ 103C C. VÂN
13 NGUYỄN THANH HƯỜNG 01/04/1987 0.0 RỚT 103C C. VÂN
14 NGÔ THỊ NHƯ 26/04/1965 7 7 7.0 TB KHÁ 103C C. VÂN
15 NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN 19/03/1988 8 8 8.0 KHÁ 103C C. VÂN
16 THƯỢNG THỊ LY LY 27/12/1984 6 8 6.7 TB KHÁ 103C C. VÂN
17 LÊ THỊ NI 07/04/1989 0.0 RỚT 103C C. VÂN
18 HOÀNG BẢO NGỌC 27/06/1990 5 8 6.0 ĐẠT 103C C. VÂN
19 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 20/09/1984 8 8 8.0 KHÁ 103C C. VÂN
20 TRẦN THỊ QUYÊN 17/02/1985 6 8 6.7 TB KHÁ 103C C. VÂN
21 NGUYỄN HOÀNG LỆ QUYÊN 12/07/1987 7 2.3 RỚT 103C C. VÂN
22 PHÓ THỤC QUYÊN 23/05/0984 5 5 5.0 ĐẠT 103C C. VÂN
23 GIANG THỊ KIM QUYÊN 02/10/1990 0.0 RỚT 103C C. VÂN
24 DƯƠNG THỊ SEN 11/01/1989 7 8 7.3 KHÁ 103C C. VÂN
25 PHẠM KỲ THANH 27/10/1982 0.0 RỚT 103C C. VÂN
26 NGUYỄN THÙY DƯƠNG THỦY 10/04/1979 8 5.3 ĐẠT 103C C. VÂN
27 LÊ HUỲNH NGỌC TRÂN 03/05/1986 0.0 RỚT C. VÂN
28 BÙI THỊ HUYỀN TRINH 04/08/1986 10 9 9.7 XUẤT SẮC 103C C. VÂN
29 VÕ THỊ BÍCH VÂN 09/03/1982 6 6 6.0 TB KHÁ 103C C. VÂN
30 HÀ THỊ MỸ VÂN 23/05/1979 8 5.3 ĐẠT 103C C. VÂN
31 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 28/11/1983 9 6.5 8.2 GIỎI 103C C. VÂN
32 LÊ THỊ YẾN 20/01/1980 7 6 6.7 TB KHÁ 103C C. VÂN

Bài viết liên quan