• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán nâng cao khóa 103C

STTHỌTÊNNGÀY SINHĐIỂM THIĐTBXLKHÓAGV
KTTCTHM
1HUỲNH TRỌNGÁNH10/12/19790.0RỚT103CC. VÂN
2HOÀNG THỊBÌNH15/03/19880.0RỚT103CC. VÂN
3HUỲNH TRẦN THANHCHI18/12/19830.0RỚT103CC. VÂN
4PHAN NGỌCDIỆU12/12/1971999.0GIỎI103CC. VÂN
5TRƯƠNG THANHDŨNG25/04/1977777.0TB KHÁ103CC. VÂN
6PHẠM NGỌC THÙYDUNG01/04/19920.0RỚT103CC. VÂN
7VĂN HỒNGĐÀO29/09/199074.7RỚT103CC. VÂN
8HOÀNG THỊ MỘNGĐIỆP13/08/198864.0RỚT103CC. VÂN
9ĐẶNG HỮUĐÔ27/08/1990586.0ĐẠT103CC. VÂN
10NGUYỄN THỊ BÍCH25/01/1988586.0ĐẠT103CC. VÂN
11TRẦN THỊ XUÂNHIỀN09/05/1988898.3GIỎI103CC. VÂN
12VƯƠNG HUYHOÀNG17/11/1987787.3KHÁ103CC. VÂN
13NGUYỄN THANHHƯỜNG01/04/19870.0RỚT103CC. VÂN
14NGÔ THỊ NHƯ26/04/1965777.0TB KHÁ103CC. VÂN
15NGUYỄN THỊ NGỌCLIÊN19/03/1988888.0KHÁ103CC. VÂN
16THƯỢNG THỊ LYLY27/12/1984686.7TB KHÁ103CC. VÂN
17LÊ THỊNI07/04/19890.0RỚT103CC. VÂN
18HOÀNG BẢONGỌC27/06/1990586.0ĐẠT103CC. VÂN
19TRẦN THỊ HỒNGNHUNG20/09/1984888.0KHÁ103CC. VÂN
20TRẦN THỊQUYÊN17/02/1985686.7TB KHÁ103CC. VÂN
21NGUYỄN HOÀNG LỆQUYÊN12/07/198772.3RỚT103CC. VÂN
22PHÓ THỤCQUYÊN23/05/0984555.0ĐẠT103CC. VÂN
23GIANG THỊ KIMQUYÊN02/10/19900.0RỚT103CC. VÂN
24DƯƠNG THỊSEN11/01/1989787.3KHÁ103CC. VÂN
25PHẠM KỲTHANH27/10/19820.0RỚT103CC. VÂN
26NGUYỄN THÙY DƯƠNGTHỦY10/04/197985.3ĐẠT103CC. VÂN
27LÊ HUỲNH NGỌCTRÂN03/05/19860.0RỚTC. VÂN
28BÙI THỊ HUYỀNTRINH04/08/19861099.7XUẤT SẮC103CC. VÂN
29VÕ THỊ BÍCHVÂN09/03/1982666.0TB KHÁ103CC. VÂN
30HÀ THỊ MỸVÂN23/05/197985.3ĐẠT103CC. VÂN
31NGUYỄN THỊ THANHVÂN28/11/198396.58.2GIỎI103CC. VÂN
32LÊ THỊYẾN20/01/1980766.7TB KHÁ103CC. VÂN

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo