• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán nâng cao khóa 104L

STTHỌTÊNNGÀY SINHĐIỂM THIĐTBXLKHÓAGV
KTTC
1TRẦN PHƯƠNGANH10/08/198966.0TB KHÁ104LC.LOAN
2NGUYỄN THANHBƯỚC20/07/198888.0KHÁ104LC.LOAN
3PHẠM MỸDUNG06/12/198477.0TB KHÁ104LC.LOAN
4NGÔ THỊ THUDUNG30/11/198966.0TB KHÁ104LC.LOAN
5LƯƠNG THỊ THÙYDƯƠNG17/08/198766.0TB KHÁ104LC.LOAN
6NGUYỄN THỊ THANHHẰNG09/01/197355.0ĐẠT104LC.LOAN
7BÙI THUHẰNG07/04/198766.0TB KHÁ104LC.LOAN
8NGUYỄN THỊHẰNG07/07/198355.0ĐẠT104LC.LOAN
9NGUYỄN THỊ THUHIỀN26/10/198799.0GIỎI104LC.LOAN
10NGUYỄN THỊ KIMHUỆ25/06/198555.0ĐẠT104LC.LOAN
11NGUYỄN TUẤNHÙNG06/12/19851010.0XUẤT SẮC104LC.LOAN
12PHẠM ANHKIỆT30/03/19630.0RỚT104LC.LOAN
13NGUYỄN THỊ HỒNGLOAN30/03/19780.0RỚT104LC.LOAN
14DƯƠNG THỊ QUỲNHNGA11/05/196477.0TB KHÁ104LC.LOAN
15NGUYỄN DƯƠNGNGỌC22/11/198599.0GIỎI104LC.LOAN
16TRẦN BẢONGỌC25/01/198977.0TB KHÁ104LC.LOAN
17PHẠMNGUYỄN03/02/19861010.0XUẤT SẮC104LC.LOAN
18TRẦN TUYẾTNHI23/3/19860.0RỚT104LC.LOAN
19LÊ THỤCNHI25/03/19841010.0XUẤT SẮC104LC.LOAN
20NGUYỄN THỊ KIỀUPHƯƠNG02/12/19840.0RỚT104LC.LOAN
21NGÔ ANH18/08/19720.0RỚT104LC.LOAN
22TRẦN DIỆUTHẢO22/11/19900.0RỚT104LC.LOAN
23DƯƠNG THANHTHU14/01/199255.0ĐẠT104LC.LOAN
24LÊ THỊ MỘNGTHÙY03/02/198266.0TB KHÁ104LC.LOAN
25PHẠM THỊ THANHTRÂM27/11/199055.0ĐẠT104LC.LOAN
26PHAN THỊ KIỀUTRINH30/05/198977.0TB KHÁ104LC.LOAN
27PHẠM THỊÚT12/09/198855.0ĐẠT104LC.LOAN
28TRẦN THỊ PHƯƠNGVY21/02/198699.0GIỎI104LC.LOAN
29NGUYỄN THỊ YẾNVY21/09/19830.0RỚT104LC.LOAN
30NGUYỄN THỊ XUÂNVY16/02/199199.0GIỎI104LC.LOAN
31NGUYỄN KIMXUYẾN13/10/19901010.0XUẤT SẮC104LC.LOAN
32NGUYỄN VÕ HỒNGXUYẾN08/02/198355.0ĐẠT104LC.LOAN
33NGUYỄN ĐẶNG NGỌC HOÀNGYẾN26/10/198477.0TB KHÁ104LC.LOAN

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo