• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán nâng cao khóa 105C và 106C

STTHỌTÊNNGÀY SINHĐIỂM THIĐTBXLKHÓAGV
KTTC
1TRẦN DŨNGDANH06/02/198999.0GIỎI105CT.HIỆP
2TRẦN THỊ TUYẾTHẰNG14/05/197999.0GIỎI105CT.HIỆP
3TÔN NỮ DIỆU UYÊNHUỆ02/06/19880.0RỚT105CT.HIỆP
4HOÀNG THỊLAN05/07/196299.0GIỎI105CT.HIỆP
5PHÙNG LỆLỆ25/06/198577.0TB KHÁ105CT.HIỆP
6LÊ THỊ HỒNGMINH01/02/198899.0GIỎI105CT.HIỆP
7LÊ ĐỨC CHIÊUMINH04/10/198888.0KHÁ105CT.HIỆP
8NGUYỄN THỊNGA08/11/19820.0RỚT105CT.HIỆP
9TRẦN THỊ VIÊNNGÂN20/04/198399.0GIỎI105CT.HIỆP
10LÊ NHẬTTÂN12/10/19900.0RỚT105CT.HIỆP
11DƯ THỦYTIÊN21/09/199099.0GIỎI105CT.HIỆP
12ĐÀO HỮU19/12/198788.0KHÁ105CT.HIỆP
13ĐOÀN THỊ HỒNGTUYÊN18/03/198899.0GIỎI105CT.HIỆP
14NGUYỄN THỊTHANH04/10/198799.0GIỎI105CT.HIỆP
15NGUYỄN THỊ NGỌCTHẢO17/02/198088.0KHÁ105CT.HIỆP
16CHÂU NGỌC PHƯƠNGTHẢO06/04/197988.0KHÁ105CT.HIỆP
17TRƯƠNG XUÂNTHƯƠNG18/02/198799.0GIỎI105CT.HIỆP
18NGUYỄN LÊ HOÀITHƯƠNG01/01/19850.0RỚT105CT.HIỆP
19PHAN THỊ HỒNGVÂN10/09/198888.0KHÁ105CT.HIỆP
20TRẦN THỊ THÙYVÂN10/11/19860.0RỚT105CT.HIỆP
1TRẦN ĐĂNGBẢO15/07/19840.0RỚT106CC.LOAN
2LƯƠNG NGỌC MINHCHÂU10/01/19790.0RỚT106CC.LOAN
3TRẦN THỊ XUÂNCHI17/03/19850.0RỚT106CC.LOAN
4HOÀNG THỊ KIMCHI17/07/198799.0GIỎI106CC.LOAN
5LÊ THỊ NGỌCĐIỆP26/10/198466.0TB KHÁ106CC.LOAN
6VŨ THUHẰNG01/09/19780.0RỚT106CC.LOAN
7HOÀNG THỊHIỀN13/07/199099.0GIỎI106CC.LOAN
8VÕ THỊ PHƯỢNGHOÀN21/10/880.0RỚT106CC.LOAN
9ĐẶNG THỊHUẾ06/12/199377.0TB KHÁ106CC.LOAN
10LÊ THANHHUẾ19/05/198877.0TB KHÁ106CC.LOAN
11NGUYỄN THỊ LỆHUYỀN15/05/19840.0RỚT106CC.LOAN
12TRẦN NGUYỄN BÍCHHUYỄN15/10/198477.0TB KHÁ106CC.LOAN
13BÙI THỊHƯƠNG04/10/198288.0KHÁ106CC.LOAN
14TRẦN THỊ PHƯƠNGLAN25/07/199188.0KHÁ106CC.LOAN
15BÙI VŨ THỊLỆ09/09/198677.0TB KHÁ106CC.LOAN
16LÊ THỊ THÙYLINH15/03/198377.0TB KHÁ106CC.LOAN
17HOÀNG TRẦN MAILINH28/10/198599.0GIỎI106CC.LOAN
18NGÔ THỊ THÙYLINH24/09/19880.0RỚT106CC.LOAN
19TRỊNH MỸLINH28/06/198188.0KHÁ106CC.LOAN
20LÊ MINHMẪN03/12/198666.0TB KHÁ106CC.LOAN
21VŨ THỊ THÚYNGÀ08/03/198866.0TB KHÁ106CC.LOAN
22TRẦN THỊ MỸNGỌC06/12/198688.0KHÁ106CC.LOAN
23NGUYỄN THỊ CẨMNHUNG19/08/198788.0KHÁ106CC.LOAN
24NGUYỄN ĐĂNGPHONG17/10/198777.0TB KHÁ106CC.LOAN
25LÊ KIMQUỐC17/09/198755.0ĐẠT106CC.LOAN
26LÊ QUỐCTUNG01/04/198655.0ĐẠT106CC.LOAN
27VÕ THỊ NGỌCTHỦY15/05/198788.0KHÁ106CC.LOAN
28TRƯƠNG NGỌCUYÊN20/08/198677.0TB KHÁ106CC.LOAN
29LƯU MỸVÂN17/08/19890.0RỚT106CC.LOAN

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo