• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm kế toán nâng cao khóa 105C và 106C

STT HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
KTTC
1 TRẦN DŨNG DANH 06/02/1989 9 9.0 GIỎI 105C T.HIỆP
2 TRẦN THỊ TUYẾT HẰNG 14/05/1979 9 9.0 GIỎI 105C T.HIỆP
3 TÔN NỮ DIỆU UYÊN HUỆ 02/06/1988 0.0 RỚT 105C T.HIỆP
4 HOÀNG THỊ LAN 05/07/1962 9 9.0 GIỎI 105C T.HIỆP
5 PHÙNG LỆ LỆ 25/06/1985 7 7.0 TB KHÁ 105C T.HIỆP
6 LÊ THỊ HỒNG MINH 01/02/1988 9 9.0 GIỎI 105C T.HIỆP
7 LÊ ĐỨC CHIÊU MINH 04/10/1988 8 8.0 KHÁ 105C T.HIỆP
8 NGUYỄN THỊ NGA 08/11/1982 0.0 RỚT 105C T.HIỆP
9 TRẦN THỊ VIÊN NGÂN 20/04/1983 9 9.0 GIỎI 105C T.HIỆP
10 LÊ NHẬT TÂN 12/10/1990 0.0 RỚT 105C T.HIỆP
11 DƯ THỦY TIÊN 21/09/1990 9 9.0 GIỎI 105C T.HIỆP
12 ĐÀO HỮU 19/12/1987 8 8.0 KHÁ 105C T.HIỆP
13 ĐOÀN THỊ HỒNG TUYÊN 18/03/1988 9 9.0 GIỎI 105C T.HIỆP
14 NGUYỄN THỊ THANH 04/10/1987 9 9.0 GIỎI 105C T.HIỆP
15 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 17/02/1980 8 8.0 KHÁ 105C T.HIỆP
16 CHÂU NGỌC PHƯƠNG THẢO 06/04/1979 8 8.0 KHÁ 105C T.HIỆP
17 TRƯƠNG XUÂN THƯƠNG 18/02/1987 9 9.0 GIỎI 105C T.HIỆP
18 NGUYỄN LÊ HOÀI THƯƠNG 01/01/1985 0.0 RỚT 105C T.HIỆP
19 PHAN THỊ HỒNG VÂN 10/09/1988 8 8.0 KHÁ 105C T.HIỆP
20 TRẦN THỊ THÙY VÂN 10/11/1986 0.0 RỚT 105C T.HIỆP
1 TRẦN ĐĂNG BẢO 15/07/1984 0.0 RỚT 106C C.LOAN
2 LƯƠNG NGỌC MINH CHÂU 10/01/1979 0.0 RỚT 106C C.LOAN
3 TRẦN THỊ XUÂN CHI 17/03/1985 0.0 RỚT 106C C.LOAN
4 HOÀNG THỊ KIM CHI 17/07/1987 9 9.0 GIỎI 106C C.LOAN
5 LÊ THỊ NGỌC ĐIỆP 26/10/1984 6 6.0 TB KHÁ 106C C.LOAN
6 VŨ THU HẰNG 01/09/1978 0.0 RỚT 106C C.LOAN
7 HOÀNG THỊ HIỀN 13/07/1990 9 9.0 GIỎI 106C C.LOAN
8 VÕ THỊ PHƯỢNG HOÀN 21/10/88 0.0 RỚT 106C C.LOAN
9 ĐẶNG THỊ HUẾ 06/12/1993 7 7.0 TB KHÁ 106C C.LOAN
10 LÊ THANH HUẾ 19/05/1988 7 7.0 TB KHÁ 106C C.LOAN
11 NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN 15/05/1984 0.0 RỚT 106C C.LOAN
12 TRẦN NGUYỄN BÍCH HUYỄN 15/10/1984 7 7.0 TB KHÁ 106C C.LOAN
13 BÙI THỊ HƯƠNG 04/10/1982 8 8.0 KHÁ 106C C.LOAN
14 TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN 25/07/1991 8 8.0 KHÁ 106C C.LOAN
15 BÙI VŨ THỊ LỆ 09/09/1986 7 7.0 TB KHÁ 106C C.LOAN
16 LÊ THỊ THÙY LINH 15/03/1983 7 7.0 TB KHÁ 106C C.LOAN
17 HOÀNG TRẦN MAI LINH 28/10/1985 9 9.0 GIỎI 106C C.LOAN
18 NGÔ THỊ THÙY LINH 24/09/1988 0.0 RỚT 106C C.LOAN
19 TRỊNH MỸ LINH 28/06/1981 8 8.0 KHÁ 106C C.LOAN
20 LÊ MINH MẪN 03/12/1986 6 6.0 TB KHÁ 106C C.LOAN
21 VŨ THỊ THÚY NGÀ 08/03/1988 6 6.0 TB KHÁ 106C C.LOAN
22 TRẦN THỊ MỸ NGỌC 06/12/1986 8 8.0 KHÁ 106C C.LOAN
23 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 19/08/1987 8 8.0 KHÁ 106C C.LOAN
24 NGUYỄN ĐĂNG PHONG 17/10/1987 7 7.0 TB KHÁ 106C C.LOAN
25 LÊ KIM QUỐC 17/09/1987 5 5.0 ĐẠT 106C C.LOAN
26 LÊ QUỐC TUNG 01/04/1986 5 5.0 ĐẠT 106C C.LOAN
27 VÕ THỊ NGỌC THỦY 15/05/1987 8 8.0 KHÁ 106C C.LOAN
28 TRƯƠNG NGỌC UYÊN 20/08/1986 7 7.0 TB KHÁ 106C C.LOAN
29 LƯU MỸ VÂN 17/08/1989 0.0 RỚT 106C C.LOAN

Bài viết liên quan