• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

điểm kế toán nâng cao KT02 – 130

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
1 NGUYỄN THỊ KIM ANH 20/10/1989 TP. HCM 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
2 LÊ XUÂN CÁT 16/06/2013 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
3 ĐÀO LÊ KIM CHÂU 01/03/1988 TP HCM 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
4 NGUYỄN HỒNG ĐỨC 04/11/1981 TP.HCM 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
5 NGUYỄN THỊ XUẬN HIỀN 18/05/1980 TP HCM 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
6 HUỲNH THỊ KIM LOAN 11/06/1990 LÂM ĐỒNG 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
7 LÊ THỊ KHÁNH LY 02/03/1988 HUẾ 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
8 LÂM THỊ KIM NGỌC 16/09/1985 VŨNG TÀU 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
9 HÀ THỊ QUÝ NGỌC 24/05/1993 TP.HCM 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
10 BÙI THỊ TUYẾT NHI 04/01/1992 TP HCM 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
11 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG 10/06/1960 TP HCM 0.0 Rớt 130 T. VŨ
12 NGUYỄN THỊ QUYÊN 12/05/1989 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
13 ĐOÀN NGỌC ÁI TÂM 17/08/1990 TP HCM 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
14 PHẠM NHẬT THỦY TIÊN 12/10/1988 TPHCM 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
15 LÊ ĐẠT QUỐC THẮNG 26/08/1990 TP HCM 8 8.0 Khá 130 T. VŨ
16 NGUYỄN TẤT THÀNH 01/03/1985 HÀ NAM 0.0 Rớt 130 T. VŨ
17 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 13/10/1991 GIA LAI 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
18 HUỲNH KHẮC HƯƠNG THỦY 22/01/1982 TP HCM 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
19 PHẠM NGỌC THÚY 1/1/1984 TP HCM 9 9.0 Giỏi 130 T. VŨ
20 TRẦN THỊ VÂN ANH 7 7.0 Khá 130 T. VŨ

Bài viết liên quan