• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

điểm kế toán trưởng ( KTT- K125C)

STTHỌ TÊNNĂM SINHNƠI SINHĐIỂM CÁC MÔNĐTBXL
TĐDAKTTC
1Nguyễn Hoàng ThúyDiễm1988Tiền Giang 73.5KHÔNG ĐẠT
2Nguyễn Thị Kim1979Ninh Thuận888GIỎI
3Phan Nữ AiHoài1987Lâm Đồng787.5KHÁ
4Phạm ThịNgư1989Bắc Giang787.5KHÁ
5Trần Thị béThơ1988Long An898.5GIỎI

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo