• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm (KT05 – K130)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV
THSSKT PMKT
1 TRẦN THỊ LAN ANH 12/02/1986 ĐỒNG NAI 7 7 7.0 Khá 130C C.VÂN
2 TRẦN PHÚ CƯỜNG 03/02/1990 AN GIANG 7 10 8.5 Khá 130C C.VÂN
3 PHẠM THỊ THÚY DIỄM 25/01/1985 ĐÔNG NAI 8 10 9.0 Giỏi 130C C.VÂN
4 NGUYỄN THỊ HÀ GIANG 25/06/1988 ĐỒNG NAI 6 3.0 Rớt 130C C.VÂN
5 DƯƠNG VĂN MINH 25/11/1979 ĐỒNG THÁP 0.0 Rớt 130C C.VÂN
6 NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC 23/01/1987 ĐỒNG NAI 0.0 Rớt 130C C.VÂN
7 LƯƠNG THỊ MINH NGUYỆT 17/01/1981 TP HCM 8 10 9.0 Giỏi 130C C.VÂN
8 TRƯƠNG THỊ THÙY NGUYÊN 23/11/1987 TÂY NINH 0.0 Rớt 130C C.VÂN
9 LÊ THÀNH TÂM 09/07/1990 TP HCM 0.0 Rớt 130C C.VÂN
10 LÂM CHÂU TIẾN 19/03/1985 LONG AN 7 3.5 Rớt 130C C.VÂN
11 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THANH 05/06/1987 TP HCM 7 7 7.0 Khá 130C C.VÂN
12 PHẠM PHƯƠNG THẢO 07/09/1990 VINH 0.0 Rớt 130C C.VÂN
13 TRƯƠNG HỒNG THƯ 27/07/1988 QUẢNG NAM 7 8 7.5 Khá 130C C.VÂN
14 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 27/10/1978 TP HCM 8 4.0 Rớt 130C C.VÂN
15 LÊ QUANG VÂN 05/04/1978 TP HCM 7 10 8.5 Khá 130C C.VÂN
16 DƯƠNG HỒNG YẾN 08/02/1983 SÀI GÒN 7 7 7.0 Khá 130C C.VÂN
17 HOÀNG THỊ HẰNG 6/9/1982 KHÁNH HOÀ 7 10 8.5 Khá 130C C.VÂN
18 NGUYỄN THỊ HUỲNH TRANG 7 10 8.5 Khá 130C C.VÂN
19 LÂM TRƯỞNG HOÀ 8 10 9.0 Giỏi 130C C.VÂN
20 QUÁCH MỸ DUNG 0.0 Rớt 130C C.VÂN

Bài viết liên quan