• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm Lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm (KT05C – K127)

1 HỒ NGỌC HẠNH 11/02/1986 BÌNH ĐỊNH 0.0 Rớt Failed 127C C.VÂN
2 NGUYỄN THỊ HIỀN 08/01/1991 HÀ NỘI 0.0 Rớt Failed 127C C.VÂN
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 23/02/1989 HUẾ 9 7 8.0 Khá Good 127C C.VÂN
4 PHẠM THU HIỀN 24/03/1987 THÁI BÌNH 9 10 9.5 Giỏi Distinction 127C C.VÂN
5 TRẦN THỊ THANH LONG 01/05/1988 BÌNH ĐỊNH 0.0 Rớt Failed 127C C.VÂN
6 GIANG HÁN MINH 13/08/1988 TP HCM 9 10 9.5 Giỏi Distinction 127C C.VÂN
7 NGUYỄN THỊ PHÚ 1960 SÀI GÒN 9 10 9.5 Giỏi Distinction 127C C.VÂN
8 PHẠM NGUYỄN MINH PHƯƠNG 28/11/1984 KHÁNH HÒA 9 4.5 Rớt Failed 127C C.VÂN
9 NGUYỄN THỊ PHƯỚC THẢO 11/06/1980 AN GIANG 0.0 Rớt Failed 127C C.VÂN
10 PHẠM PHƯƠNG THẢO 07/09/1990 VINH 0.0 Rớt Failed 127C C.VÂN
11 LÂM THỊ MINH THÙY 30/12/1990 KHÁNH HÒA 9 10 9.5 Giỏi Distinction 127C C.VÂN
12 THÁI THỊ THỦY 12/02/1991 NGHỆ AN 9 7 8.0 Khá Good 127C C.VÂN
13 NGUYỄN THỊ THU TRANG 12/20/1990 HÀ TĨNH 9 10 9.5 Giỏi Distinction 127C C.VÂN
14 VŨ HOÀNG YẾN 01/02/1988 LÂM ĐỒNG 0.0 Rớt Failed 127C C.VÂN

Bài viết liên quan