• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

điểm lớp kế toán căn bản(KT01L-127)

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM ĐTB XL KHÓA GV
1 HÀ THỊ LAN ANH 19/10/1989 KIÊN GIANG 9.5 9.5 Giỏi 127L C.LOAN
2 LÊ MAI ANH 24/05/1993 TP HCM 9 9.0 Giỏi 127L C.LOAN
3 PHẠM KIÊN CƯỜNG 05/02/1989 TP HCM 0.0 Rớt 127L C.LOAN
4 NGUYỄN ĐỨC DUY 26/06/1985 VĨNH LONG 0.0 Rớt 127L C.LOAN
5 NGUYỄN THỊ TRÚC GIANG 23/09/1989 LONG AN 8.5 8.5 Khá 127L C.LOAN
6 NGUYỄN THỊ XUÂN HIỀN 18/05/1980 TP HCM 9.5 9.5 Giỏi 127L C.LOAN
7 ĐĂNG NGUYÊN NHƯ HUỲNH 15/10/1993 TP HCM 9 9.0 Giỏi 127L C.LOAN
8 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 20/06/1989 ĐỒNG NAI 9.5 9.5 Giỏi 127L C.LOAN
9 MÃ BÁ KHOA 02/03/1983 VŨNG TÀU 0.0 Rớt 127L C.LOAN
10 NGUYỄN GIA LAI 01/11/1993 BÌNH THUẬN 4 4.0 Rớt 127L C.LOAN
11 TRẦN VŨ PHI LONG 27/03/1988 TP HCM 7.5 7.5 Khá 127L C.LOAN
12 NGUYỄN THỊ LỤA 02/03/1988 ĐỒNG NAI 0.0 Rớt 127L C.LOAN
13 NGUYỄN THẢO MY 24/04/1993 TP HCM 0.0 Rớt 127L C.LOAN
14 NGUYỄN THANH MY 02/07/1993 ĐỒNG THÁP 0.0 Rớt 127L C.LOAN
15 LÊ THỊ HỒNG NGA 13/10/1988 QUẢNG NGÃI 9.5 9.5 Giỏi 127L C.LOAN
16 LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT 10/10/1976 TÂY NINH 8 8.0 Khá 127L C.LOAN
17 LÊ THỊ PHƯƠNG 12/06/1988 THANH HÓA 0.0 Rớt 127L C.LOAN
18 HUỲNH NGỌC THẢO 13/06/1990 BẾN TRE 9 9.0 Giỏi 127L C.LOAN
19 NGUYỄN THANH TRÚC 20/06/1989 TP HCM 9.5 9.5 Giỏi 127L C.LOAN
20 NGÔ THỊ NGỌC UYÊN 23/04/1990 TP.HCM 0.0 Rớt 127L C.LOAN
21 VÕ LA BẢO YẾN 09/02/1987 TP. HCM 9 9.0 Giỏi 127L C.LOAN

Bài viết liên quan