• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm thi Kế toán thực hành nâng cao – KT02.145

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH ĐIỂM THI ĐTB XL KHÓA GV GHI CHÚ
1 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 13/10/1977 HÀ NỘI 8 8.0 Khá Good 145 C.LOAN
2 NGUYỄN DIỆU LINH 12/06/1991 THÁI BÌNH 0.0 Rớt Failed 145 C.LOAN
3 NGUYỄN NHẬT THÙY NGUYÊN 11/04/1990 BÌNH THUẬN 9.5 9.5 Giỏi Distinction 145 C.LOAN
4 HÀ QUỲNH NHƯ 15/03/1992 TIỀN GIANG 0.0 Rớt Failed 145 C.LOAN
5 ĐINH MAI PHƯƠNG 07/06/1980 HÀ NỘI 0.0 Rớt Failed 145 C.LOAN
6 NGUYỄN QUỐC TUẤN 01/01/1990 TP.HCM 9.5 9.5 Giỏi Distinction 145 C.LOAN
7 NGUYỄN MINH TRIẾT 24/10/1993 TP.HCM 0.0 Rớt Failed 145 C.LOAN
8 CHU BÍCH VÂN 17/12/1984 VŨNG TÀU 7 7.0 Khá Good 145 C.LOAN
9 NGUYỄN VŨ VÂN 05/04/1981 TP.HCM 0.0 Rớt Failed 145 C.LOAN
10 TRẦN THỊ HẢI YẾN 23/03/1989 BÌNH DƯƠNG 6 6.0 Tb Khá Credit 145 C.LOAN
11 LÊ ÁI HẬU 2/12/1990 9.5 9.5 Giỏi Distinction 145 C.LOAN
12 PHẠM THỊ THU ĐÀO 4/4/1985 8 8.0 Khá Good 145 C.LOAN
13 PHAN THI NGỌC THỦY 17/09/1995 0.0 Rớt Failed 145 C.LOAN
14 LÊ QUỐC ANH 01/10/1990 7 7.0 Khá Good 145 C.LOAN
15 LÊ THỊ BÍCH THỦY 4/6/1984 0.0 Rớt Failed 145 C.LOAN
16 DƯƠNG HẠNH NHÂN 28/04/1986 9.5 9.5 Giỏi Distinction 145 C.LOAN
17 ĐỖ QUỲNH ANH 09/09/1992 7 7.0 Khá Good 145 C.LOAN

Bài viết liên quan