• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm thuế & khai báo thuế khóa 95

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp

283 CMT8, P.12, Q.10

ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79

ĐIỂM THUẾ VÀ KHAI BÁO THUẾ KHÓA 95

border=”1″ cellspacing=”5″ cellpadding=”5″>

STTHỌTÊNNGÀY SINHKHÓAĐIỂMXẾP LOẠIGIẢNG VIÊNGHI CHÚ01LÂM NỮ PHƯƠNGÁNH29/10/198295C7KHÁT.HÙNG02PHẠM THỊ BÉCHI03/10/198295C7KHÁT.HÙNG03HOÀNG THỊ NGỌCDUNG18/08/198595C10XUẤT SẮCT.HÙNG04PHAN THỊ XUÂNDUNG22/10/197295C10XUẤT SẮCT.HÙNG05NGUYỄN THỊ ÁNHDUYÊN27/07/198995C7KHÁT.HÙNG06PHẠM HOÀNGGIANG08/11/197295C5ĐẠTT.HÙNG07NGUYỄN VIẾTĐẠT22/02/198995C4RỚTT.HÙNG08NGUYỄN THỊ NGÂNHÀ05/09/198695C10XUẤT SẮCT.HÙNG09LÊ ANHHUY22/04/198795C4RỚTT.HÙNG10LÊ THỊ ANHNGỌC05/11/198195C10XUẤT SẮCT.HÙNG11BÙI THỤCNHI21/08/197495C10XUẤT SẮCT.HÙNG12TRẦN THỊ KIMPHỤNG25/05/198895C10XUẤT SẮCT.HÙNG13PHẠM THỊ HỒNGPHƯỢNG14/08/198595C5ĐẠTT.HÙNG14TRẦN THỊ THANHTÂM06/06/198995C10XUẤT SẮCT.HÙNG15NGUYỄN VĂNTHỦ20/02/198495CRỚTT.HÙNGCẤM THI16VÕ TRẦN TUYẾTTRANG02/01/198695C5ĐẠTT.HÙNG17TRẦN NGUYỄN ĐOANTRINH15/07/198495CRỚTT.HÙNGCẤM THI18NGUYỄN THỊ NGỌCVY19/02/198795C5ĐẠTT.HÙNG19ĐOÀN THỊ THANHXUÂN20/01/198495C10XUẤT SẮCT.HÙNG


Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại

Đã có chứng chỉ

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo