• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm thuế & khai báo thuế khóa 95

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp

283 CMT8, P.12, Q.10

ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79

ĐIỂM THUẾ VÀ KHAI BÁO THUẾ KHÓA 95

border=”1″ cellspacing=”5″ cellpadding=”5″>

STT HỌ TÊN NGÀY SINH KHÓA ĐIỂM XẾP LOẠI GIẢNG VIÊN GHI CHÚ 01 LÂM NỮ PHƯƠNG ÁNH 29/10/1982 95C 7 KHÁ T.HÙNG 02 PHẠM THỊ BÉ CHI 03/10/1982 95C 7 KHÁ T.HÙNG 03 HOÀNG THỊ NGỌC DUNG 18/08/1985 95C 10 XUẤT SẮC T.HÙNG 04 PHAN THỊ XUÂN DUNG 22/10/1972 95C 10 XUẤT SẮC T.HÙNG 05 NGUYỄN THỊ ÁNH DUYÊN 27/07/1989 95C 7 KHÁ T.HÙNG 06 PHẠM HOÀNG GIANG 08/11/1972 95C 5 ĐẠT T.HÙNG 07 NGUYỄN VIẾT ĐẠT 22/02/1989 95C 4 RỚT T.HÙNG 08 NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ 05/09/1986 95C 10 XUẤT SẮC T.HÙNG 09 LÊ ANH HUY 22/04/1987 95C 4 RỚT T.HÙNG 10 LÊ THỊ ANH NGỌC 05/11/1981 95C 10 XUẤT SẮC T.HÙNG 11 BÙI THỤC NHI 21/08/1974 95C 10 XUẤT SẮC T.HÙNG 12 TRẦN THỊ KIM PHỤNG 25/05/1988 95C 10 XUẤT SẮC T.HÙNG 13 PHẠM THỊ HỒNG PHƯỢNG 14/08/1985 95C 5 ĐẠT T.HÙNG 14 TRẦN THỊ THANH TÂM 06/06/1989 95C 10 XUẤT SẮC T.HÙNG 15 NGUYỄN VĂN THỦ 20/02/1984 95C RỚT T.HÙNG CẤM THI 16 VÕ TRẦN TUYẾT TRANG 02/01/1986 95C 5 ĐẠT T.HÙNG 17 TRẦN NGUYỄN ĐOAN TRINH 15/07/1984 95C RỚT T.HÙNG CẤM THI 18 NGUYỄN THỊ NGỌC VY 19/02/1987 95C 5 ĐẠT T.HÙNG 19 ĐOÀN THỊ THANH XUÂN 20/01/1984 95C 10 XUẤT SẮC T.HÙNG


Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại

Đã có chứng chỉ

Bài viết liên quan