• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm thuế & khai báo thuế khóa 97

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp

283 CMT8, P.12, Q.10

ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79

Điểm thuế & khai báo thuế khóa 97

STT HỌ TÊN NGÀY SINH KHÓA ĐIỂM XẾP LOẠI GIẢNG VIÊN
01 NGUYỄN NHÃ ĐIỂN 30/07/1978 97L 8 KHÁ T.SINH
02 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 19/04/1987 97L 7.5 KHÁ T.SINH
03 LỀU THỊ MINH LƯỢM 06/09/1990 97L 8.5 KHÁ T.SINH
04 PHẠM THỊ MẾN 28/07/1976 97L 8.5 KHÁ T.SINH
05 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 11/11/1981 97L 8 KHÁ T.SINH
06 NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ 12/07/1990 97L 7.5 KHÁ T.SINH
07 TRẦN THANH TUYỀN 18/04/1986 97L 7.5 KHÁ T.SINH
08 TẠ THU THỦY 10/12/1988 97L 7.5 KHÁ T.SINH
09 HUỲNH THỊ NGỌC TRANG 11/03/1986 97L 8 KHÁ T.SINH
10 ĐẶNG KIỀU BÍCH TRÂM 25/02/1986 97L 7.5 KHÁ T.SINH
11 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂN 08/05/1991 97L 8 KHÁ T.SINH
12 LÊ THỊ TƯỜNG VI 21/06/1989 97L 8.5 KHÁ T.SINH
13 ĐẶNG THỊ NGỌC HÂN 32566 97L 3 RỚT T.SINH
14 TRẦN THỊ THU THẢO 32459 97L 7.5 KHÁ T.SINH


Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại

Đã có chứng chỉ

Bài viết liên quan