• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Điểm thuế & khai báo thuế khóa 98

Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp

283 CMT8, P.12, Q.10

ĐT: 08. 3862 12 78; 08. 3862 12 79

Điểm thuế & khai báo thuế khóa 98

border=”1″ cellspacing=”5″ cellpadding=”5″>

STT HỌ TÊN NGÀY SINH KHÓA ĐIỂM XẾP LOẠI GIẢNG VIÊN 01 PHẠM NGUYỄN HÀ ANH 06/04/1990 98C 9 GIỎI T.TRINH 02 TRẦN THỊ ÁNH 09/08/1987 98C 9 GIỎI T.TRINH 03 VÕ THỊ KIM DIỄM 01/01/1985 98C 8 KHÁ T.TRINH 04 HUỲNH THỊ KHÁNH LY 22/04/1981 98C 8 KHÁ T.TRINH 05 MAI PHƯỚC MINH 18/08/1983 98C RỚT T.TRINH 06 TRẦN THỊ HỒNG NỞ 16/05/1990 98C 9 GIỎI T.TRINH 07 ĐINH THỊ THẮM 06/10/1984 98C 9 GIỎI T.TRINH 08 HUỲNH NGỌC TÚ TRINH 12/06/1983 98C RỚT T.TRINH


Ghi Chú: Những Học Viên nào “Rớt” hoặc “Chưa thi” vui lòng đến Viện Kế Toán & Quản trị Doanh Nghiệp làm đơn thi lại

Đã có chứng chỉ

Bài viết liên quan