• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế

Thời lượng:
Lịch học:
Giờ học:
Điện thoại:
Di động:
Email:
Website:
3.5 tháng / 38 buổi
Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7
18h00 - 20h45
(028) 710 649 72
0907 190 426 - 0915 484 049
info@iabm.edu.vn
iabm.edu.vn

Học phí

5.000.000 VND

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều cần nhân viên kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế giỏi. Nhưng với áp lực công việc và hàng tá những việc không tên làm bạn không thể cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất các thay đổi về thuế. Chỉ cần đăng ký ngay một khóa học kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế là bạn có thể sở hữu trong tay những quy định và thay đổi mới nhất về công việc của mình.

Viện Kế toán và Quản trị doanh nghiệp – IABM tự hào là nơi giúp bạn đạt được trình độ kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế như bạn mong muốn với khóa học kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế. Thông qua lớp kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế, bạn sẽ phát triển được nghề nghiệp của mình đúng với nhu cầu chuyên môn và sở thích. IABM là nơi đào tạo và cung cấp các khóa học kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế  liên quan đến kế toán – thuế hàng đầu hiện nay. Số lượng học viên tốt nghiệp tại Viện IABM đều đã có được vị trí xứng đáng trong các doanh nghiệp và tổ chức.

Nếu bạn muốn có được vị trí tốt nhất trong ngành công nghiệp này, bạn cần tìm kiếm cho mình cơ hội để được học hỏi từ những người giỏi nhất. Đây cũng chính là điều mà IABM cam kết sẽ mang đến cho bạn, những khóa học kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế uy tín đến từ những người dẫn đầu.

 • Trang bị đầy đủ các kiến thức về Thuế, pháp luật Thuế, nghiệp vụ khai báo Thuế doanh nghiệp.
 • Phân biệt các loại chứng từ, sổ sách liên quan đến hoạt động khai báo Thuế
 • Rèn luyện cho học viên các kỹ năng đọc và hiểu các hồ sơ Thuế, văn bản Thuế và thực hiện khai báo Thuế cho doanh nghiệp
 • Trang bị kỹ năng sử dụng công cụ kiểm kê Kế toán, khai báo Thuế điện tử.

STTChuyên đềSố buổiSố tiết
Phần 1: Nguyên lý kế toán
1

Tổng Quan Về Công Tác Kế Toán

 • Khái niệm
 • Nhiệm vụ
 • Nguyên tắc
 • Đối tượng
  
2

Phương Pháp Chứng Từ Và Phương Pháp Kiểm Kê

 • Khái niệm và ý nghĩa, quy trình xử lý của chứng từ
 • Các yếu tố cơ bản của chứng từ theo qui định của pháp luật
 • Khái niệm, ý nghĩa, các phương pháp, tổ chức thực hiện, vai trò của kiểm kê
  
3

Tài Khoản Và Phương Pháp Ghi Sổ Kép

 • Khái niệm tài, kết cấu chung tài khoản kế toán
 • Cách ghi vào tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán thống nhất
  
4

Phương Pháp Tính Giá Kế Toán Các Nghiệp Vụ Kinh Tế Chủ Yếu Trong Doanh Nghiệp

 • Nghiệp vụ: Hàng tồn kho, tài sản cố định hữu hình, lương, các khoản trích theo lương, kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành, tiêu thụ và xác định kết quả
 • Nghiệp vụ thuế
  
 

Phương Pháp Tổng Hợp Cân Đối Kế Toán

 • Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán
 • Thực hành lập Bảng cân đối tài khoản và Bảng cân đối kế toán
  
Phần 2: Kế toán nâng cao
5

Kế Toán Vốn Bằng Tiền

 • Kế toán: Tiền tại quỹ, tiền gửi ngân hang, tiền đang chuyển
 • Xử lý  chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền theo qui định hiện hành
  
6Kế Toán Các Khoản Phải Thu, Ứng Trước Kế toán: Các khoản phải thu, các khoản ứng trước, lập dự phòng phải thu khó đòi theo qui định hiện hành  
7

Kế Toán Tài Sản Cố Định (TSCĐ)

 • Khái niệm và nhiệm vụ kế toán, tính giá TSCĐ
 • Kế toán tình hình tăng, giảm TSCĐ
 • Tính khấu hao TSCĐ theo qui định hiện hành
 • Kế toán: Sửa chữa TSCĐ, TSCĐ đi thuê
 • Đánh giá lại TSCĐ
  
8

Kế Toán Vật Liệu – Công Cụ Dụng Cụ

 • Khái niệm và nhiệm vụ kế toán
 • Tính giá nhập, xuất
 • Kế toán: tình hình nhập, xuất, kiểm kê
 • Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo qui định hiện hành
 • Kế toán vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  
9

Kế Toán Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương

 • Khái niệm và nhiệm vụ kế toán
 • Kế toán lương và các khoản trích
  
10

Kế Toán Các Khoản Nợ Phải Trả

 • Nội dung và nguyên tắc hạch toán các khoản nợ phải trả
 • Trình tự hạch toán nghiệp vụ phải trả
  
11

Kế Toán Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu

 • Khái niệm và nhiệm vụ kế toán
 • Kế toán nguồn vốn kinh doanh
 • Chênh lệch: đánh giá lại tài sản, tỷ giá hối đoái được ghi nhận lên tài khoản 413
 • Kế toán: Phân phối kết quả kinh doanh, quỹ doanh nghiệp
  
12

Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Gía Thành

 • Khái niệm và nhiệm vụ kế toán, hạch toán chi phí sản xuất
 • Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang, tính giá thành sản phẩm
  
13Kế Toán Tiêu Thụ Thành Phẩm, Hàng Hóa Kế toán: doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu  
14Kế Toán Hoạt Đông Tài Chính Và Hoạt Động Khác Kế toán: Hoạt động tài chính và hoạt động khác  
15Kế Toán Xác Định Kết Qủa Kinh Doanh, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Kế toán: Xác định kết quả kinh doanh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  
Phần 3: Thuế & Khai báo thuế
16

Tổng quan thuế

 • Bản chất của thuế
 • Chức năng của thuế
 • Vấn đề đăng ký thuế
  
17

Vấn Đề Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN)

 • Đối tượng áp dụng
 • Thu nhập chịu thuế TNCN
 • Thu nhập không chịu thuế TNCN
 • Cách tính thuế TNCN
  
18

Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT)

 • Căn cứ tính thuế GTGT
 • Phương pháp tính thuế GTGT
 • Hóa đơn chứng từ trong kê khai thuế GTGT
 • Kê khai thuế GTGT và nộp thuế GTGT (bài tập kê khai)
 • Điều chỉnh thuế GTGT trong các trường hợp sai sót (bài tập ví dụ)
 • Hoàn thuế, điều kiện hoàn thuế
 • Thủ tục hoàn thuế và thời gian hoàn thuế
 • Các lưu ý khi hoàn thuế GTGT
  
19

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

 • Hướng dẫn khái niệm chung về thuế TNDN
 • Doanh thu và chi phí tính thuế
 • Chi phí tính thuế
 • Kê khai thuế và quyết toán thuế
  
20Thực hành Kê khai Thuế phòng máy  
 Tổng Cộng  

 

 • Các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Thuế
 • Các Kế toán viên, chuyên viên Kế toán đang hành nghề dịch vụ Kế toán – Thuế tại doanh nghiệp
 • Các cá nhân muốn tìm hiểu về mảng Kế toán – Thuế.

 • Chứng chỉ được cấp bởi Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp, có giá trị sử dụng trên toàn quốc.
 • Hiện nay, chứng chỉ của Viện Kế toán và Quản trị Doanh nghiệp được hầu hết các doanh nghiệp công nhận bởi sự tín nhiệm, uy tín về chất lượng đào tạo, có giá trị thực tiễn cao và đã được kiểm chứng trong nhiều năm qua.Chuyển khoảnTiền mặt


Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo