• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế – KT05

Thời lượng:
Lịch học:
Giờ học:
Điện thoại:
Di động:
Email:
Website:
1.5 tháng / 17 buổi
Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7
18h00 - 20h45
(028) 710 649 72
0907 190 426 - 0915 484 049
info@iabm.edu.vn
iabm.edu.vn

Học phí

2.200.000 VND

Kỹ năng lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế là những kỹ năng cần thiết cho bất kỳ ai muốn làm việc trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Bạn chỉ học chuyên về kế toán và những kiến thức về lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế bạn được học không đủ để đáp ứng cho nhu cầu công việc hiện tại?

Viện Kế toán và Quản trị doanh nghiệp – IABM có thể giúp bạn đạt được kết quả như bạn mong muốn thông qua khóa học lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế. IABM là nơi đào tạo và cung cấp các khóa học chuyên ngành lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế liên quan đến kế toán – thuế hàng đầu hiện nay. Số lượng học viên tốt nghiệp tại Viện IABM đều đã có được vị trí xứng đáng trong các doanh nghiệp và tổ chức.

Nếu bạn muốn có được vị trí tốt nhất trong ngành công nghiệp này, bạn cần tìm kiếm cho mình cơ hội để được học hỏi từ những người giỏi nhất. Đây cũng chính là điều mà IABM cam kết sẽ mang đến cho bạn, những khóa học lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế uy tín đến từ những người dẫn đầu.

 • Các nhà quản lý Tài chính – Kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp.
 • Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế, ngân hàng mong muốn tiếp cận lĩnh vực “nghệ thuật phiên dịch các số liệu”.

Chương trình này tập trung huấn luyện kỹ năng làm báo cáo quyết toán cuối năm. Bao gồm các công việc:

 • Lập Báo cáo tài chính hàng năm
 • Phân tích Báo cáo tài chính
 • Lập quyết toán thuế Thu nhập Doanh nghiệp
 • Lập và quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân

Ngoài ra còn giúp học viên sự am hiểu quá trình quyết toán cuối năm, nâng cao kỹ năng và sự tự tin khi thực hiện công việc của một người làm kế toán.
Quá trình Lập, Đọc, Phân tích Báo cáo tài chính không chỉ là công việc thường niên của những kế toán tổng hợp. Kỹ năng này còn hiệu quả ngay cả khi trở thành những quản trị viên cao cấp hay trở thành các nhà đầu tư. Những am hiểu về Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp trong quá trình học cũng trang bị nhiều kiến thức về thuế mà người học sau này sẽ còn có nhiều cơ hội vận dụng.

STTChuyên đềSố buổiSố tiết
PHẦN 1: Lập báo cáo tài chính
1

Báo cáo tài chính theo các thông tư của Bộ TC

 • Thông tư 200/BTC (thay thế QĐ15)
 • Thông tư 133/BTC (thay thế QĐ48)
  
2Kỳ kế toán, năm tài chính  
3

Hướng dẫn lập các Báo cáo tài chính theo TT200, TT133, bao gồm:

 • Bảng cân đối phát sinh
 • Bảng cân đối kế toán:
  • Lập bảng cân đối kế toán
  • Phân tích các chỉ sổ tài chính trên bảng cân đối
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
  • Phương pháp Trực tiếp.
  • Phương pháp Gián tiếp.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.
  
4

Thực hành trên máy:

 • Thực hành lập BCTC trên máy.
 • Thực hành kê khai BCTC năm trên phần mềm HTKK, kết xuất file và nộp như tại một doanh nghiệp.
  
Phần 2: Quyết Toán Thuế TNDN
A. Quyết Toán Thuế TNDN
5

Khái niệm chung về thuế TNDN

 • Khái niệm thuế TNDN
 • Đối tượng nộp thuế TNDN
  
6

Căn cứ tính thuế TNDN

 • Doanh thu tính thuế TNDN
 • Chi phí được trừ và chi phí không được trừ
 • Thụ nhập chịu thuế khác
 • Thu nhập chịu thuế
 • Thu nhập miễn thuế
 • Lỗ được kết chuyển
  • Chuyển lỗ từ hoạt động SXKD thông thường
  • Chuyển lổ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản
 • Thu nhập tính thuế
 • Tính thuế TNDN
  
7Quyết toán thuế TNDN từ hoạt động SXKD thông thường
 • Lập bảng KQKD năm tài chính
 • Xác định lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế
 • Xác định thuế TNDN phải nộp
  
8Quyết toán thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản
  
9Bài tập thực hành
 • Lập hồ sơ quyết toán thuế TNDN cuối năm tài chính theo mẫu: 03/TNDN, 03-1A/TNDN và 03-2A/TNDN theo thong tư 96/2015/BTC-TTCP
 • Kê khai quyết toán thuế TNDN trên phần mềm HTKK, kết xuất file XML để nộp cho cơ quan thuế.
  
B. Quyết Toán Thuế TNCN
10Tổng quan
 • Đối tượng nộp thuế TNCN
  • Cá nhân cư trú
  • Cá nhân không cư trú
 • Các khoản thu nhập của cá nhân
  
11Tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú từ tiền lương tiền công
 • Xác định thu nhập chịu thuế
 • Các khoản giảm trừ:
  • Giảm trừ gia cảnh
  • Bảo hiểm bắt buộc trừ vào tiền lương tiền công
   • Xác định mức lương đóng bảo hiểm bắt buộc (BHBB)
   • Các khoản thu nhập không đóng BHBB
 • Xác định thu nhập trước thuế từ thu nhập sau thuế: NET => GROSS
  • Tính lương NET => GROSS
  • Tính lương NET => GROSS bao gồm tiền thuê nhà trả thay
  • Tính lương NET => GROSS bao gồm tiền BHBB trả thay
 • Hướng dẫn lập hồ sơ kê khai thuế TNCN trong kỳ khai thuế theo mẫu 05/KK-TNCN thông tư 92/2015/BTC-TTCP
 • Thực hành bảng lương năm và kê khai thuế TNCN theo kỳ trên máy
  
12Tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú từ kinh doanh và thu nhập khác
  
13Tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú
  
14Quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công
 • Quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập:
  • Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế.
  • Về cá nhân cư trú có hợp đồng lào động từ 3 tháng trở lên và cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động (hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng).
  • Cá nhân có thu nhập tiền lương tiền công từ nhiều nguồn hu nhập
  • Cá nhân được ủy quyền và cá nhân không được ủy quyền quyết toán thuế
  • Hường dẫn lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho các cá nhân ủy quyền theo mẫu: 05/QTT-TNCN, 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN, 05-3/BK-QTT-TNCN theo thong tư 92/2015/BTC-TTCP
  • Thực hành quyết toán thuế TNCN năm trên phần mềm HTKK, kết xuất file XML để nộp cho cơ quan thuế
 • Cá nhân tự quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế
  • Cá nhân bắt buộc phải quyết toán thuế
  • Cá nhân không cần phải quyết toán thuế
  • Hướng dẫn lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/QTT-TNCN, 02-1/BK-QTT-TNCN
  
15Nơi nộp hồ sơ QTT
 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập
 • Cá nhân quyết toán trực tiếp
  
16Hoàn thuế TNCN
  
17Làm bài thi cuối khóa: Lập BCTC 90 phút + Quyết Toán Thuế Năm 75 phút
  
 Tổng Cộng  

MÔN HỌC

1. Lập và phân tích BCTC
 • Lập Báo cáo tài chính
 • Phân tích khoản mục
 • Phân tích chỉ số
 • Phân tích Dupont
 • Phân tích giá trị cổ phần

2. Quyết toán thuế TNDN

 • Doanh thu chịu thuế
 • Chi phí tính thuế
 • Các khoản loại trừ

3. Quyết toán thuế TNCN

 • Thu nhập thường xuyên
 • Thu nhập không thường xuyên
 • Quyết toán năm

Chứng chỉ được cấp bởi Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp có giá trị trên toàn quốc. Hiện nay, chứng chỉ của Viện Kế Toán & Quản Trị Doanh Nghiệp đều được hầu hết các doanh nghiệp công nhận với sự tin tưởng về chất lượng đào tạo vừa có tính thực tiễn, vừa có tính học thuật và đã được kiểm chứng trong nhiều năm qua.

ThS. Lê Thị Thanh LoanThS. Nguyễn Trọng Tình
ThS. Phạm Thị Hồng LiễuThS. Nguyễn Anh Tú
ThS. Nguyễn Văn ViệtThS. Lê Văn Mộng
ThS. Lã Ngọc VũThS. Nguyễn Lưu Thùy Minh
ThS. Trần Thị thùy AnhThS. Thái Đình HuyChuyển khoảnTiền mặt


Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo