• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Quản trị cho lãnh đạo cấp cao

Đối với doanh nghiệp thì quản trị còn được coi là yếu tố cốt lõi để dự doán và đánh giá sự thành công. Quản trị doanh nghiệp tốt sẽ giúp cho công ty nâng cao khả năng tiếp cận vốn và hoạt động hiệu quả hơn. Những nghiên cứu mới gần đây cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa công tác quản trị với kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, quản trị tốt sẽ mang lại hiệu quả cao cho chủ doanh nghiêp, các nhà đầu tư, đồng thời cũng mang lại nhiều lợi ích hơn cho các thành viên trong công ty.

Thực tế cho thấy thị trường nhân lực hiện nay vẫn đang trong tình trạng thiếu nhân sự lãnh đạo cấp cao có năng lực quản trị tốt. Đây là cũng thực trạng mà IABM nhiều năm trăn trở, dành thời gian nghiên cứu để xây dựng nên chương trình “Quản trị cho lãnh đạo cấp cao” bắt kịp tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp quốc tế và ứng dụng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh – thương mại của các đơn vị.

Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức và kiểm tra họat động của các bộ phận, thành viên trong doanh nghiệp, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra. Do đó, thách thức đối với nhà lãnh đạo cấp cao chính là làm sao để quản trị toàn diện các vấn đề trong doanh nghiệp, bao gồm:

  • Quản trị chiến lược: xác định các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch, dự án để đạt được mục tiêu và phân bổ các nguồn lực của doanh nghiệp cho việc thực hiện.
  • Quản trị nhân sự: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, phối hợp và kiểm soát các hoạt động liên quan đến việc thu hút, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
  • Quản trị tài chính – đầu tư: xây dựng kế hoạch, lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Cụ thể là tối đa hóa lợi nhuận, không ngừng làm tăng giá trị doanh nghiệp và nâng cao khả năng cạnh tranh.
  • Quản trị rủi ro: thiết lập dự báo, tiếp cận rủi ro một cách khoa học và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, giảm thiểu những tổn thất, ảnh hưởng bất lợi cho doanh nghiệp đồng thời tìm cách biến rủi ro thành những cơ hội thành công.

Có thể thấy các vấn đề mà nhà lãnh đạo cấp cao cần quản trị trong bối cảnh kinh tế toàn cầu trải dài trên nhiều lĩnh vực và vô cùng phức tạp. Do đó, hoạt động quản trị cần được đánh giá nghiêm túc, tương xứng với vai trò bảo đảm sự sống còn và phát triển cho doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo “Quản trị cho nhà lãnh đạo cấp cao” của IABM, chắc chắn sẽ luôn đồng hành trên chặng đường nâng tầm năng lực quản trị cho lãnh đạo các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp của bạn. Hãy để chúng tôi cùng bạn đặt những nền tảng phát triển bền vững cho các công ty.

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo