• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Quản trị thương hiệu

Thời lượng:
Lịch học:
Giờ học:
Điện thoại:
Di động:
Email:
Website:
/


(028) 710 649 72
0907 190 426 - 0915 484 049
info@iabm.edu.vn
iabm.edu.vn

Học phí

đang cập nhật

Trong hơn một thập kỷ qua, khi mà “thương hiệu” trở thành vấn đề nóng trong xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp thì sở hữu một thương hiệu mạnh là mong muốn mà tất cả mọi nhà lãnh đạo doanh nghiệp hướng đến.

Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đặt doanh nghiệp trước bài toán cạnh tranh khốc liệt về thương hiệu (về những giá trị hữu hình – vô hình mà sản phẩm và tổ chức ấy đại diện). Tuy nhiên nếu có sự đầu tư bài bản thì các thương hiệu “cũ” và cả những thương hiệu mới “start-up” hoàn toàn đủ sức cạnh tranh một cách “sòng phẳng” và không kém phần “đáng gờm” trên trường quốc tế. Để làm được điều này, trước tiên, các nhà điều hành cần hiểu rằng: quá trình xây dựng một thương hiệu mạnh là một quá trình lâu dài và bền bỉ không thể ngày một ngày hai. Nó đòi hỏi phải có một chiến lược cụ thể, hợp lý tuỳ theo hoàn cảnh và sự sáng tạo của từng doanh nghiệp cũng như luôn gắn liền với chiến lược sản phẩm, với chiến lược đầu tư và các kế hoạch tài chính dài hạn.

Nắm bắt nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, “Quản trị thương hiệu” chính là một trong 4 chương trình đào tạo chủ chốt dành cho doanh nghiệp mà IABM thường xuyên tổ chức. Nội dung chương trình trang bị, cung cấp đầy đủ cho nhà lãnh đạo, quản lý các vấn đề trọng điểm về quản trị thương hiệu, bao gồm:

  • Xây dựng kiến trúc, giá trị cốt lõi của thương hiệu (brand architecture – core value)
  • Xây dựng tính cách và định vị thương hiệu (brand persionality – brand positioning)
  • Hoạch định chiến lược truyền thông và kích hoạt thương hiệu (brand communication – activation strategy)
  • Đo lường, đánh giá sức mạnh thương hiệu (brand health measuring)

Cuối cùng, trước khi bắt đầu bất cứ hoạt động quản trị thương hiệu nào, bản thân nhà lãnh đạo cũng cần nhận thức đầy đủ rằng: thương hiệu là chất xúc tác để thực hiện thành công mục tiêu kinh doanh, dẫn dắt thái độ, hành vi khách hàng và là điểm trọng tâm kết nối mọi nguồn lực hay khía cạnh quản trị cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức.

 

Bài viết liên quan

    Contact Me on Zalo