• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Đào tạo cá nhân

Tên chương trìnhLịch họcNgày khai giảng
 
Bộ chương trình "Đào tạo Giám đốc"
Giám đốc Marketing cao cấp toàn diện Tối 3, 5
Thứ 7
27/10/2020
10/10/2020
CEO – Giám Đốc Điều Hành Tối 2, 4, 6
Thứ 7
05/10/2020
24/10/2020
CFO – Giám Đốc Tài Chính Tối 2, 4, 6
Thứ 7
28/09/2020
03/10/2020
CHRO – Giám Đốc Nhân Sự Tối 3, 5 24/09/2020
CCO – Giám đốc Kinh doanh Tối 3, 5 08/10/2020
 
Bộ chương trình "Đào tạo Quản lý - Lãnh đạo"
Tài Chính Dành Cho Nhà Lãnh Đạo Không Chuyên Tài Chính Tối 2.4.6 30/10/2020
Chỉ có đột phá mới tăng doanh số Tối thứ 4, thứ 6 10/11/2020
Phân tích và Kiểm soát tài chính Tối 2, 4, 6 hoặc
- Ngày thứ 7
03/10/2020
Quản trị nhân sự chuyên nghiệp Tối 3, 5 22/09/2020
Kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo 2.4.6 09/10/2020
Quản lý cấp trung Tối 2,4,6
Thứ 7
07/10/2020
10/10/2020
 
Bộ chương trình "Đào tạo Kế toán trưởng - Ôn thi hành nghề Đại lý thuế - Dịch vụ kế toán"
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán Thứ 7, Chủ nhật 06/2021
Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Tối thứ 4, thứ 6
Ngày chủ nhật
16/09/2020 & 19/09/2020
07/10/2020 & 10/10/2020
Kế toán trưởng doanh nghiệp Tối thứ 4, thứ 6
Ngày chủ nhật
16/09/2020 & 19/09/2020
07/10/2020 & 10/10/2020
Chứng chỉ hành nghề thuế Tối 2. 4. 6 & T7, Chủ Nhật 05/2021
 
Bộ chương trình "Đào tạo Nghề kế toán Doanh nghiệp"
Kế toán căn bản – KT01 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7
22/09/2020 & 08,09/10/2020
Kế toán nâng cao – KT02 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 28,29/09/2020 & 12,13/10/2020
Hệ thống quản lý kế toán trên Excel – KT03 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 27,28/10/2020
Kế toán sổ sách thực tế & ứng dụng phần mềm MISA – KT04 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 09,10/11/2020
Lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế – KT05 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 15/09/2020 & 08,09/10/2020
Kế toán thực hành phần mềm MISA 09,10/11/2020
Thuế và khai báo thuế – TH01 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 14/10/2020 & 12,13/10/2020
Kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 22/09/2020 & 12,13/10/2020
Kế toán tổng hợp thực tế Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 24,25/09/2020 & 12,13/10/2020
Chuyên viên kế toán Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 22/09/2020 & 12,13/10/2020
Chuyên viên kế toán tin học – PAIT Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 22/09/2020 & 12,13/10/2020

Đăng ký khóa học