• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Đào tạo cá nhân

Tên chương trìnhLịch họcNgày khai giảng
 
Bộ chương trình "Đào tạo Giám đốc"
CEO – Giám Đốc Điều Hành Tối 2, 4, 6
Thứ 7 và chủ nhật
24/07/2019
CFO – Giám Đốc Tài Chính Tối 2, 4, 6
Thứ 7
24/07/2019
27/07/2019
CHRO – Giám Đốc Nhân Sự Tối 3, 5 06/08/2019
CCO – Giám đốc Kinh doanh Tối 3, 5 18/07/2019
 
Bộ chương trình "Đào tạo Quản lý - Lãnh đạo"
Phân tích và Kiểm soát tài chính - Tối 2, 4, 6 hoặc
- Ngày thứ 7
09/08/2019
Quản trị nhân sự chuyên nghiệp Tối 3, 5 06/08/2019
Kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo 05/07/2019
Quản lý cấp trung dành cho cá nhân Đang cập nhật Đang cập nhật
 
Bộ chương trình "Đào tạo Kế toán trưởng - Ôn thi hành nghề Đại lý thuế"
Kế toán trưởng doanh nghiệp Tối 4. 6 & sáng, chiều CN
Thứ 7 và chủ nhật
12,13/07/2019 & 26,27/07/2019
Chứng chỉ hành nghề thuế Tối 2. 4. 6 & T7, Chủ Nhật 15,16/06/2019
 
Bộ chương trình "Đào tạo Nghề kế toán Doanh nghiệp"
Kế toán căn bản – KT01 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7
03/07/2019 & 29,30/07/2019
Kế toán nâng cao – KT02 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 29,30/07/2019
Hệ thống quản lý kế toán trên Excel – KT03 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 22,23/07/2019
Kế toán sổ sách thực tế & ứng dụng phần mềm MISA – KT04 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 29,30/07/2019
Lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế – KT05 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 15,16/07/2019 & 29,30/07/2019
Kế toán thực hành phần mềm MISA 29,30/07/2019
Thuế và khai báo thuế – TH01 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 15,16/07/2019 & 29,30/07/2019
Kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 03/07/2019 & 29,30/07/2019
Kế toán tổng hợp thực tế Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 29,30/07/2019
Chuyên viên kế toán Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 03/07/2019 & 29,30/07/2019
Chuyên viên kế toán tin học – PAIT Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 03/07/2019 & 29,30/07/2019

Đăng ký khóa học