• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Đào tạo cá nhân

Tên chương trìnhLịch họcNgày khai giảng
 
Bộ chương trình "Đào tạo Giám đốc"
CEO – Giám Đốc Điều Hành Tối 2, 4, 6

Thứ 7
06/04/2020

18/04/2020
CFO – Giám Đốc Tài Chính Tối 2, 4, 6

Thứ 7
06/04/2020

11/04/2020
CHRO – Giám Đốc Nhân Sự Tối 3, 5 07/04/2020
CCO – Giám đốc Kinh doanh Tối 3, 5 07/04/2020
 
Bộ chương trình "Đào tạo Quản lý - Lãnh đạo"
Tài Chính Dành Cho Nhà Lãnh Đạo Không Chuyên Tài Chính Thứ 2, thứ 3 16/05/2020
Chỉ Có Đột Phá Mới Tăng Doanh Số Tối thứ 4, thứ 6 27/03/2020
Phân tích và Kiểm soát tài chính Tối 2, 4, 6 hoặc
- Ngày thứ 7
20/04/2020
Quản trị nhân sự chuyên nghiệp Tối 3, 5 07/04/2020
Kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo 20/04/2019
Quản lý cấp trung Tối 2,4,6

Thứ 7
20/04/2020

25/04/2020
 
Bộ chương trình "Đào tạo Kế toán trưởng - Ôn thi hành nghề Đại lý thuế - Dịch vụ kế toán"
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán Thứ 7, Chủ nhật 16,17/05/2020
Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Tối thứ 4, thứ 6
Ngày chủ nhật
08/04/2020
12/04/2020
Kế toán trưởng doanh nghiệp Tối thứ 4, thứ 6
/ Ngày chủ nhật
08/04/2020
12/04/2020
Chứng chỉ hành nghề thuế Tối 2. 4. 6 & T7, Chủ Nhật 11/04/2020
 
Bộ chương trình "Đào tạo Nghề kế toán Doanh nghiệp"
Kế toán căn bản – KT01 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7
06,07/04/2020 & 23,24/04/2020
Kế toán nâng cao – KT02 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 06,07/04/2020 & 23,24/04/2020
Hệ thống quản lý kế toán trên Excel – KT03 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 06,07/04/2020 & 23,24/04/2020
Kế toán sổ sách thực tế & ứng dụng phần mềm MISA – KT04 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 06,07/04/2020 & 23,24/04/2020
Lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế – KT05 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 06,07/04/2020 & 23,24/04/2020
Kế toán thực hành phần mềm MISA 06,07/04/2020 & 23,24/04/2020
Thuế và khai báo thuế – TH01 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 06,07/04/2020 & 23,24/04/2020
Kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 06,07/04/2020 & 23,24/04/2020
Kế toán tổng hợp thực tế Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 06,07/04/2020 & 23,24/04/2020
Chuyên viên kế toán Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 06,07/04/2020 & 23,24/04/2020
Chuyên viên kế toán tin học – PAIT Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 06,07/04/2020 & 23,24/04/2020

Đăng ký khóa học