• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Đào tạo cá nhân

Tên chương trìnhLịch họcNgày khai giảng
 
Bộ chương trình "Đào tạo Giám đốc"
CEO – Giám Đốc Điều Hành Tối 2, 4, 6
Thứ 7
17/02/2020
29/02/2020
CFO – Giám Đốc Tài Chính Tối 2, 4, 6
Thứ 7
08/02/2020
17/02/2020
CHRO – Giám Đốc Nhân Sự Tối 3, 5 18/02/2020
CCO – Giám đốc Kinh doanh Tối 3, 5 11/02/2020
 
Bộ chương trình "Đào tạo Quản lý - Lãnh đạo"
Tài Chính Dành Cho Nhà Lãnh Đạo Không Chuyên Tài Chính Thứ 2, thứ 3 20,21/01/2020
Chỉ Có Đột Phá Mới Tăng Doanh Số Tối thứ 4, thứ 6 19/02/2020
Phân tích và Kiểm soát tài chính Tối 2, 4, 6 hoặc
- Ngày thứ 7
10/02/2020
Quản trị nhân sự chuyên nghiệp Tối 3, 5 18/02/2020
Kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo 10/02/2019
Quản lý cấp trung dành cho cá nhân Đang cập nhật Đang cập nhật
 
Bộ chương trình "Đào tạo Kế toán trưởng - Ôn thi hành nghề Đại lý thuế"
Kế toán trưởng doanh nghiệp Tối thứ 4, thứ 6
Ngày chủ nhật
12,16/02/2020
Chứng chỉ hành nghề thuế Tối 2. 4. 6 & T7, Chủ Nhật 29/02/2020
 
Bộ chương trình "Đào tạo Nghề kế toán Doanh nghiệp"
Kế toán căn bản – KT01 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7
11,12/02/2020 & 26,27/02/2020
Kế toán nâng cao – KT02 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 11,12/02/2020 & 26,27/02/2020
Hệ thống quản lý kế toán trên Excel – KT03 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 11,12/02/2020 & 26,27/02/2020
Kế toán sổ sách thực tế & ứng dụng phần mềm MISA – KT04 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 11,12/02/2020 & 26,27/02/2020
Lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế – KT05 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 11,12/02/2020 & 26,27/02/2020
Kế toán thực hành phần mềm MISA 11,12/02/2020 & 26,27/02/2020
Thuế và khai báo thuế – TH01 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 11,12/02/2020 & 26,27/02/2020
Kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 11,12/02/2020 và 26,27/02/2020
Kế toán tổng hợp thực tế Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 11,12/02/2020 & 26,27/02/2020
Chuyên viên kế toán Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 11,12/02/2020 & 26,27/02/2020
Chuyên viên kế toán tin học – PAIT Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 11,12/02/2020 & 26,27/02/2020

Đăng ký khóa học