• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Đào tạo cá nhân

Tên chương trìnhLịch họcNgày khai giảng
 
Bộ chương trình "Đào tạo Giám đốc"
CEO – Giám Đốc Điều Hành Tối 2, 4, 6
Thứ 7
20/07/2020
18/07/2020
CFO – Giám Đốc Tài Chính Tối 2, 4, 6
Thứ 7
08/07/2020
11/07/2020
CHRO – Giám Đốc Nhân Sự Tối 3, 5 21/07/2020
CCO – Giám đốc Kinh doanh Tối 3, 5 09/07/2020
 
Bộ chương trình "Đào tạo Quản lý - Lãnh đạo"
Tài Chính Dành Cho Nhà Lãnh Đạo Không Chuyên Tài Chính Tối 2.4.6 10/08/2020
Chỉ Có Đột Phá Mới Tăng Doanh Số Tối thứ 4, thứ 6 08/07/2020
Phân tích và Kiểm soát tài chính Tối 2, 4, 6 hoặc
- Ngày thứ 7
08/07/2020
Quản trị nhân sự chuyên nghiệp Tối 3, 5 23/07/2020
Kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo 2.4.6 10/08/2020
Quản lý cấp trung Tối 2,4,6

Thứ 7
21/08/2020
29/08/2020
 
Bộ chương trình "Đào tạo Kế toán trưởng - Ôn thi hành nghề Đại lý thuế - Dịch vụ kế toán"
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán Thứ 7, Chủ nhật 11,12/07/2020
Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Tối thứ 4, thứ 6
Ngày chủ nhật
08/07/2020 & 22/07/2020
12/07/2020 & 26/07/2020
Kế toán trưởng doanh nghiệp Tối thứ 4, thứ 6
Ngày chủ nhật
08/07/2020 & 22/06/2020
12/07/2020 & 26/07/2020
Chứng chỉ hành nghề thuế Tối 2. 4. 6 & T7, Chủ Nhật 11,12/07/2020
 
Bộ chương trình "Đào tạo Nghề kế toán Doanh nghiệp"
Kế toán căn bản – KT01 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7
15,16/07/2020 & 27,28/07/2020
Kế toán nâng cao – KT02 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 15,16/07/2020 & 27,28/07/2020
Hệ thống quản lý kế toán trên Excel – KT03 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 13,14/08/2020
Kế toán sổ sách thực tế & ứng dụng phần mềm MISA – KT04 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 27,28/08/2020
Lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế – KT05 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 27,28/08/2020
Kế toán thực hành phần mềm MISA 27,28/08/2020
Thuế và khai báo thuế – TH01 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 15,16/07/2020 & 27,28/07/2020
Kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 15,16/07/2020 & 27,28/07/2020
Kế toán tổng hợp thực tế Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 15,16/07/2020 & 27,28/07/2020
Chuyên viên kế toán Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 15,16/07/2020 & 27,28/07/2020
Chuyên viên kế toán tin học – PAIT Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 15,16/07/2020 & 27,28/07/2020

Đăng ký khóa học