• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Đào tạo cá nhân

Tên chương trìnhLịch họcNgày khai giảng
 
Bộ chương trình "Đào tạo Giám đốc"
Professional CFO – Giám Đốc Tài Chính Toàn Diện Tối 3,5
Thứ 7
16/12/2021
18/12/2021
Giám đốc Marketing cao cấp toàn diện Tối 3,5
Thứ 7
16/12/2021
18/12/2021
CEO – Giám Đốc Điều Hành Tối 2, 4, 6
Thứ 7
10/12/2021
25/12/2021
CFO – Giám Đốc Tài Chính Tối 2, 4, 6
Thứ 7
10/12/2021
11/12/2021
CHRO – Giám Đốc Nhân Sự Tối 3, 5
Ngày thứ 7
09/12/2021
25/12/2021
CCO – Giám đốc Kinh doanh Tối 3, 5 28/12/2021
 
Bộ chương trình "Đào tạo Quản lý - Lãnh đạo - Đầu tư"
Tài Chính Dành Cho Nhà Lãnh Đạo Không Chuyên Tài Chính Ngày thứ 7 18/12/2021
Chỉ có đột phá mới tăng doanh số Tối thứ 4, thứ 6 17/12/2021
Phân tích và Kiểm soát tài chính Tối 2, 4, 6 hoặc
- Ngày thứ 7
15/12/2021
18/12/2021
Quản trị nhân sự chuyên nghiệp Tối 3, 5 09/12/2021
Kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo 2.4.6 17/12/2021
Quản lý cấp trung Tối 3,5
Thứ 7
21/12/2021
18/12/2021
Kỹ năng phân tích đầu tư chứng khoán Ngày chủ nhật 12/12/2021
 
Các chứng chỉ về IFRS của ACCA
Chứng Chỉ Lập Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế CertIFR Thứ 7 12/12/2021
Chứng chỉ lập báo cáo Tài chính Quốc tế nâng cao Thứ 7 18/12/2021
Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS Chủ Nhật 19/12/2021
 
Bộ chương trình "Đào tạo Kế toán trưởng - Ôn thi hành nghề Đại lý thuế - Dịch vụ kế toán"
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán Thứ 7, Chủ nhật 2022
Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Tối thứ 4, thứ 6
Ngày thứ 7
24/11/2021 & 27/11/2021
Kế toán trưởng doanh nghiệp Tối thứ 4, thứ 6
Ngày thứ 7
24/11/2021 & 27/11/2021

Chứng chỉ hành nghề thuế Tối 2. 4. 6 & T7, Chủ Nhật 04/12/2021
 
Bộ chương trình "Đào tạo Nghề kế toán Doanh nghiệp"
Kế toán căn bản – KT01 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7
25,26/11/2021 & 15,16/12/2021

Kế toán nâng cao – KT02 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 25,26/11/2021 & 15,16/12/2021
Hệ thống quản lý kế toán trên Excel – KT03 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 25,26/11/2021 & 15,16/12/2021
Kế toán sổ sách thực tế & ứng dụng phần mềm MISA – KT04 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 25,26/11/2021 & 15,16/12/2021
Lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế – KT05 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 25,26/11/2021 & 15,16/12/2021
Kế toán thực hành phần mềm MISA 25,26/11/2021 & 15,16/12/2021
Thuế và khai báo thuế – TH01 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 25,26/11/2021 & 15,16/12/2021
Kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 25,26/11/2021 & 15,16/12/2021
Kế toán tổng hợp thực tế Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 25,26/11/2021 & 15,16/12/2021
Chuyên viên kế toán Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 25,26/11/2021 & 15,16/12/2021
Chuyên viên kế toán tin học – PAIT Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 25,26/11/2021 & 15,16/12/2021

Đăng ký khóa họcContact Me on Zalo