• Hotline: 0907 190 426 - 0915 484 049

Đào tạo cá nhân

Tên chương trìnhLịch họcNgày khai giảng
 
Bộ chương trình "Đào tạo Giám đốc"
CEO – Giám Đốc Điều Hành Tối 2, 4, 6
Thứ 7 và chủ nhật
30/09/2019
CFO – Giám Đốc Tài Chính Tối 2, 4, 6
Thứ 7
13/09/2019
07/09/2019
CHRO – Giám Đốc Nhân Sự Tối 3, 5 10/10/2019
CCO – Giám đốc Kinh doanh Tối 3, 5 12/09/2019
 
Bộ chương trình "Đào tạo Quản lý - Lãnh đạo"
Phân tích và Kiểm soát tài chính Tối 2, 4, 6 hoặc
- Ngày thứ 7
10/10/2019
Quản trị nhân sự chuyên nghiệp Tối 3, 5 05/09/2019
Kế toán và tài chính dành cho lãnh đạo 10/10/2019
Quản lý cấp trung dành cho cá nhân Đang cập nhật Đang cập nhật
 
Bộ chương trình "Đào tạo Kế toán trưởng - Ôn thi hành nghề Đại lý thuế"
Kế toán trưởng doanh nghiệp Tối 4. 6 & sáng, chiều CN

Thứ 7 và chủ nhật
06,07/09/2019 & 27,28/09/2019
Chứng chỉ hành nghề thuế Tối 2. 4. 6 & T7, Chủ Nhật 09,10/11/2019
 
Bộ chương trình "Đào tạo Nghề kế toán Doanh nghiệp"
Kế toán căn bản – KT01 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7
12,13/09/2019 & 26,27/09/2019
Kế toán nâng cao – KT02 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 12,13/09/2019 & 26,27/09/2019
Hệ thống quản lý kế toán trên Excel – KT03 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 26,27/09/2019
Kế toán sổ sách thực tế & ứng dụng phần mềm MISA – KT04 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 12,13/09/2019 & 26,27/09/2019
Lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế – KT05 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 12,13/09/2019 & 26,27/09/2019
Kế toán thực hành phần mềm MISA 12,13/09/2019 & 26,27/09/2019
Thuế và khai báo thuế – TH01 Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 12,13/09/2019 & 26,27/09/2019
Kế toán doanh nghiệp và khai báo thuế Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 12,13/09/2019 & 26,27/09/2019
Kế toán tổng hợp thực tế Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 12,13/09/2019 & 26,27/09/2019
Chuyên viên kế toán Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 12,13/09/2019 & 26,27/09/2019
Chuyên viên kế toán tin học – PAIT Tối 2. 4. 6 hoặc tối 3. 5. 7 12,13/09/2019 & 26,27/09/2019

Đăng ký khóa học